8 Eylül 2016 Perşembe

Sekine Duası ve Fazileti ve Türkçe Okunuşu


1- Niyet [ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek]
2- İstiğfar [7 defa]
3- Salavat-ı Şerife [ 7 defa]
4- Allah-u Ekber [10 defa]
5- Altı Esma her ayetle beraber okunacak.[19 defa] yani besmele çekilir sonra
[FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.] denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 defa tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

Sekine Duasi Arapça Okunuşu

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet:innallahe kane semian besira
8.Ayet:innallahe kane alimen hakime
9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain
19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duasi Türkçe Meali 

1. Güç işlerin kolay olması niyetiyle [ Talak-7]
2. Cebbarları zelil kılmak, her istek için [Taha-111]
3. Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat,kalplerine acıma hissi vermek için[Hadid-9]
4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek [ Nisa-16]
5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi [Nisa-23-106]
6. Ehl-i kudretten af talebi için [Nisa-149]
7. Duanın kabulü niyetiyle[ Nisa-58]
8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak [ Nisa-11]
9. Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için [Nisa-1]
10. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Fetih-1]
11. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Fetih-3]
12. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Maide-56]
13. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Hud-66]
14. Cenab-ı Hak’tan gına[zenginlik] ve rızıkta genişlik[Lokman-26]
15. Düşmanların hilesinden emin olmak için [Tevbe-129]
16. Düşmanların hilesinden emin olmak için [Al-i İmran-173]
17. Def’i gam[keder ve hüznün gitmesi] için[Enbiya-103]
18. Hüzünden kurtulmak için [Fatiha-5]
19. Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için[Fatiha-2- Enam-45]
Okuma şekli şöyle tavsiye edilir.

Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
 İstiğfar (7 DEFA)( Estağfirullahel azıym)
Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
 Allahu Ekber (7 veya 10 Allahü Ekber)
Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
Her okumada  besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere okunur.
Sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

Bismillâhirrahmânirrahim
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
innallâhe kêne semiam-basîrâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Ve yen surakellâhu nasran azîzê.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Hasbünallâhu veniğmel vekîl

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Lê yehzünühümül fezeul ekber

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn

Bismillâhirrahmânirrahîm
ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn


Yorum Yap


EmoticonEmoticon