18 Eylül 2016 Pazar

Siyah ve Sarı Sancaklılar Hakkında


PEYGAMBERİMİZ SİYAH VE SARI BAYRAKLILARIN ÇIKMASI HZ MEHDİ'NİN ALAMETİDİR BUYURMAKTADIR

PEYGAMBERİMİZİN 1400 SENE EVVEL HABER VERDİĞİ TÜM OLAYLAR BİRER BİRER GERÇEKLEŞİYOR,

PEYGAMBERİMİZ SİYAH BAYRAKLILARIN ÇIKMASI HZ MEHDİ'NİN ALAMETİDİR BUYURUYOR

Müminlerin Emiri (a.s.) dedi ki:
“Üç alametin ardından Kaim Hz. Mehdi) (a.s.)’ın çıkışını bekleyin.”
Kendisine sordular: “Bu alametler nelerdir?”
“Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları, HORASAN’DAN SİYAH BAYRAKLARIN ÇIKMASI ve Ramazan ayında korku.” ... (Bihar-ül envar, 14)

BÖYLESİNE UZUN BİR ZAMAN ÖNCE VERİLEN BİR BİLGİNİN, GÜNÜMÜZDE AYNISIYLA OLMASI, HEM PEYGAMBERİMİZİN ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLEN HAK PEYGAMBER OLDUĞUNUN KANITI, HEM DE HABER VERİLEN DÖNEMİN KIYAMETTEN HEMEN ÖNCEKİ AHİR ZAMAN, YANİ HZ MEHDİNİN ÇIKACAĞI DÖNEM OLDUĞUNUN.

ANCAK İNSANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU KONUYU GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR, ÖZELLİKLE ANLATMIYORLAR.


Hadislerde belirtilen Hz. Mehdi'nin öncü ordusu olan Siyah bayraklılar, 3.Dünya savaşında ağır darbe alacak ve dağılacak olan İran'ın doğusunda ortaya çıkacaklardır. Süfyan zamanında çıkacak olan bu ordu hedefleri Kudüs fethetmek yani İsrail'i ortadan kaldırmaktır. Bugün belli ki hadisleri dikkate alan Amerika, Türkiye,Irak ve Afganistan'da kurmuş olduğu üsler aracılığı ile Siyah Bayraklıları kuşatmaya çalışmıştır. Ancak, hadislerdeki gaybi konular Amerika'nın planı suya düşeceğini işaret eder.

Siyah Bayraklılar iki gruptan oluşacaklardır. Biri Şuayb bin Salih'in sahip olduğu ordu  ve diğeri sarışın bir gencin komutasındaki bir ordu...

Süfyan, İran'da bu ordu ile çarpışıp yenilgiye uğrayacaktır. Ancak Irak'ta bulunan Küfe Kentinde Haşimileri kurtardıktan sonra (ayrıca başka bir hadiste belirtilir) Süfyan'a yenilecek olan Siyah bayraklılardan bir grup gizlice Kudüs'e hareket edip orda Hz.Mehdi için gizlice mekan ayarlayacaklardır. Ancak bu yenilgi Siyah Bayraklıları dağıtmayacaktır. Çünkü iki koldan hareket eden bu ordunun bir kolu Kudüs'e ulaşacaktır.
Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar, Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerekİlya'ya (Kudüs'e) kadar ulaşır. (İmam-ı Suyûtî)

يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن, خفيف اللحية, أصفر, لو قاتل الجبال لهدها, حتى ينزل أيلياء

Beni Abbas’a ait(Irak) siyah bayraklar (1.ordu) çıkar.Sonra Horasandan yine siyah bayraklı (2.ordu) bir başka ordu çıkar. Onların sarıkları siyah elbiseleri beyaz olur ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi bulunur. Süfyaninin ordusunu yenerek Beytül Makdiste (Kudüs) Mehdinin saltanatını hazırlar. Şam’dan üç yüz kişide ona yardım eder. Bu ordunun çıkışı ile Mehdiye saltanatın teslimi arasında 72 ay(6 yıl) vardır
(Nuaim Ibn Hammad's Kitab Al-Fitan)

   تخرج راية سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان أخرى سوادء, قلانسهم سود و ثيابهم بيض, على مقدمتهم رجل يقال له : شعيب بن صالح [ بن شعيب ], من تميم, يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل ببيت المقدس , و يوطئ للمهدي سلطانه, ويمد إليه ثلاثمائة من الشام , يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا

Birinci hadiste İlya'ya (Kudüs'e) kadar ulaşır  حتى ينزل أيلياء kısmı Büyük Ebced hesabına (Cümle-i Kebir) göre şeddeli olarak Hicri 1444 yılı Miladi olarak Temmuz 2022-Temmuz 2023 yılları arasına işaret eder. Bu tarihte Siyah Bayraklıların Kudüs'ün egemenliğini alacaklarını anlıyoruz.

İkinci hadiste Siyah bayraklıların çıkışı ile Kudüsün saltanatını Hz. Mehdiye teslim arasında 6 yıl olduğunu ve 2022 den 6 yıl öncesi olan Temmuz 2016-Temmuz 2017 yılları arasında Siyah Bayraklıların çıkışını düşünmekteyiz. Bu ordu, hadislerde kimi zaman Horasan ehli kimi zaman Siyah Bayraklı Taraftarlar diye geçer Naiym bin Hammad, Fiten vel Melahim kitabında bulunan  أصحاب الرايات السود Siyah Bayraklı Taraftarlar büyük ebced hesabına göre 2017 yılına, أهل خراسان  Horasan ehli büyük ebced hesabına göre Hicri 1438 (Miladi 2017) aynı yıla işaret eder.

Kardeşlerim, Suriye'de çıkacak olan Süfyana destek olacak ordunun şimdilik hazır olduğunu belirtmek isteriz. Sahte Siyah Bayraklı olan IŞİD önce Hz.Hüseyin'in (r.a) taraftarlarını düşman ilan etmesi yani ehli beyti (Ali Muhammed) hedef alması ve ardından Gazze'de yönetimi elinde bulunduran HAMAS'a “yüzleşmek yakındır ve çatışma kaçınılmazdır” şeklinde doğrudan bir mesaj göndermesi TAM BİR İSRAİL PROJESİ OLDUĞUNU ISPATLAMIŞTIR.  Halbuki hadislerde Gerçek Siyah Bayraklıların hedefleri Kudüs yani İsrail olmak üzere ortaya çıkacağı belirtilmiştir.
Ciğerleri yiyenlerin oğlu” olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır.  Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Ali Muhammed’e düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder. (İmam Suyuti)

Bugün IŞİD'in Hz.Hüseyin (r.a.) taraftarlarını düşman ilan etmesi yakında Süfyanın ordusuna katılacağını kanıtlar ki yukardaki hadiste yazılı olan kırmızı renkteki cümlede de uyarı vardır. Ne yazık ki Mossadın B planı olan Süfyan için ortam hazırlanmıştır.

IŞİD VE EL KAİDE GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİ ALLAH'IN İZNİ VE HIZIR ALEYHİSSELAMIN YARDIMIYLA MEHDİ ALEYHİSSELAMIN EMRİNE GİRECEK  VE İNSANLARI ÖLDÜRMEKTEN VAZGEÇEREK GERÇEK İSLAM'A DÖNECEKLER..BÜTÜN SİYAH BAYRAKLILAR MEHDİ ALEYHİSSELAMIN ORDULARI OLACAK...

. Kendilerine bu verilmediğinde savaşarak zafer kazanacak ve İSTEDİKLERİ KENDİLERİNE TAKDİM EDİLECEKTİR. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, c.51, s.87)

Onun (siyah bayraklıların kumandanı) ASKERLERİNİN SAÇLARI VE BIYIKLARI ÇOK UZUN OLACAK, ELBİSELERİ SİYAHTIR ve ONLAR KARA BAYRAKLARIN ADAMIDIRLAR.  (Gaybeti Numani, sf. 303)

... ONLARI (kendilerine karşı gelenleri) HİÇBİR FARK GÖZETMEKSİZİN TOPLUCA ÖLDÜRECEKLERDİR. (Gaybeti

. SİYAH BAYRAKLILAR ÇIKAR VE İLYA’YA (KUDÜS’E) BAYRAKLARINI DİKENE KADAR, onları kimse durduramaz. (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.3)

BÜYÜK BİR SAVAŞ OLUR. NETİCEDE SİYAH BAYRAKLILAR GALİP GELİR. SÜFYANİ KUVVETLERİ KAÇAR. İŞTE O ZAMAN İNSANLAR MEHDİ’Yİ TEMENNİ EDERLER VE ARARLAR. .. ve MEHDİ’NİN İTAATINA GİRERLER. (İmam-ı Suyûtî)
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.26)

HADİS-İ ŞERİFLERDE ANLATILAN GERÇEK SİYAH BAYRAKLILAR VE SAHTE SİYAH BAYRAKLILAR

EL KAİDE

1. SİYAH BAYRAKLILARDIR...BUNLARDA İŞİD GİBİ ORTAYA ÇIKAN  TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.İŞİD HADİSTE ANLATILAN

2. SİYAH BAYRAKLILARDIR..BUNLAR MÜSLÜMAN OLDUKLARINI İDDİA ETTİKLERİ HALDE MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRENLERDİR...ORTAYA ÇIKACAK OLAN

3. SİYAH BAYRAKLILAR MEHDİ'NİN ORDUSUDUR VE İSLAM ALEMİNİN GERÇEK ORDUSU BUNLARDIR..ONLAR SADECE ZALİMLERE KARŞIDIR...  BU ORDUDAN SONRA BAŞKA SİYAH BAYRAKLI ORDU YOKTUR...MÜSLÜMANLARIN SAVAŞTA İŞTE BU ORDUYA KATILMASI GEREKİR..

Ehl-i Sünnet kaynaklarından Naim Bin Hammad'ın "Kitab-ul Fiten" isimli kitabında "Fi Huruci Beni-l Abbas" bölümünde geçen rivayet aynen şöyledir:

"... Ali Bin Ebi Talib Radiyallahu Anh'tan ki şöyle dedi: "Siyah bayrakları gördüğünüzde yere kapanın, ellerinizi veya ayaklarınızı oynatmayın. Sonra zayıf bir topluluk çıkar ki (başta) onlara itina edilmez, kalpleri demir parçaları gibi (katıdır), devlet iddiasıyla ortaya çıkarlar, ahde vefa göstermez, sözleşmeye uymazlar, hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildirler, isimleri künyedir (Ebu Bekir gibi), nisbetleri memleketleridir (el-Bağdadi gibi), saçları kadın saçı gibidir, sonra aralarında ihtilafa düşerler ve Allah hakkı istediğine bahşeder."

Şimdi bu hadiste belirtilen temel özellikler:

1- Siyah bayraklar taşırlar

2- Zayıftırlar (maksat zayıf akıllı veya kökü, çevresi ve geçmişi olmayan olabilir)

3- Kendileri önemsenip itina edilmezler (başta)

4- Kalpleri demir parçaları gibi katı ve merhametsizdir

5- Devlet sahibidirler (yani öyle bir iddiayla ortaya çıkarlar)

6- Hakka çağırırlar ama hak ehli değiller

7- İsim yerine künye kullanırlar (Ebu Bekir, Ebu Zeyd, Ebu Selman...)

8- Nisbetleri memleket isimleridir (el-Bağdadi, El-Şişani... gibi)

9- Saçları kadın saçı gibidir (Resimlerden anlaşılan çoğunun, özellikle komutanlarının saçları uzun)

Bu dokuz özelliğin tümünü IŞID asilerine tatbik etmek mümkündür.

Başta geçen "elinizi ve ayaklarınızı oynatmayın" cümlesinden iki şey anlaşılabilir. Birincisi onlara biat etmeyin. Çünkü video görüntülerinden de anlaşıldığı gibi her gittikleri yerde Bağdadiye ellerini birbiri üzerine koyarak biat alıyorlar. İkincisi de, sakın bunları hak sanıp destek olmayın arkalarından gitmeyin.

SİYAH VE SARI BAYRAKLILAR HAKKINDA BİLGİ: SARI BAYRAKLILAR KİMDİR?

SARI BASYRAKLILAR AMERİKA'YA BAĞLIDIR...

Muğayre bin Said şöyle der: İmam Muhammed Hazretleri şöyle buyurdu: “Emirülmüminin (aleyhisselam) şöyle buyurdu: Şam’daki bir depremde yüz bin kişi ölecek Allah bu depremi müminlere rahmet, kafirlere ise azap olarak gönderecektir. Böyle olunca siyah-beyaz ve kulağı kesik atlara binen süvarilere ve sarı bayraklara bakın ki onlar batıdan (Amerika) gelerek Şam’a ulaşacaklar. O sırada en büyük dehşet ve kızıl ölüm gerçekleşecek. Sonra Şam yakınlarındaki Heresta köyü toprağın altına girecek. Tam o sırada ciğerler yiyen kadının ( Süfyani) kurak çöllerden ortaya çıkacak ve Şam minberine hakim olacak. Böyle olunca Mehdi’nin zuhurunu bekleyin. (Gaybeti Numani)

Rivayetlerde Siyah Bayraklılar ile Sarı Bayraklıların Suriye ve Mısır'da birbirlerine karşı mücadele edeceklerdir. Bununla beraber Siyah Bayraklıların kendi aralarında ihtilaf içerisinde olacaklardır. Bu fitne ve ihtilaflar esnasında Süfyan sonra Hz.Mehdi çıkacaktır. Peki Hz.Mehdi çıkmadan önce Suriye'de mücadele eden Siyah Bayraklılar Gerçek Siyah Bayraklılar mı? Batıdan gelen Sarı Bayraklılar kimi rivayetlerde farklı adı olan batıdan gelen Kindeli Adamın ordusu kimdir? Rivayetlerde Gerçek ve Sahte Siyah Bayraklıları nasıl ayırt edeceğiz?

Abdurrahman ibni el Ğâz ibni Rebia el Cerşî şöyle dediği işitildi:
İşittim ki Resulullah’ın s.a.v arkadaşı Amr ibni Murre el Cemlî, şöyle derdi: Elbette Horasan’dan siyah sancaklar çıkacak. Öyle ki atlarını şu zeytin ağaçlarına bağlayacaklar.Dedik ki: Şu dediğin yerlerde zeytin ağacı görmüyoruz. Dedi: Buralara zeytin ağacı dikilecek, şu sancaklılar oraya inecekler ve atlarını onlara bağlayacaklar.Abdullah ibni Âdem, Abdurrahman ibni Süleyman bu rivayeti söyleyince, şöyle dedi: Ancak, birincinin (Sahte Siyah Bayraklılar) peşinden, ikinci olarak çıkan siyah sancaklılar (Gerçek Siyah Bayraklılar) atlarını buraya bağlayacak. Onlar buraya inince, üzerlerine şu belde ehlinden olan hariciler gelir, ilk siyah sancaklılar saklanmaktan başka çare bulamazlar.(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten)

Öncelikle İmam Suyuti tarafından nakledilen hadis şöyledir."Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Küfe’ye (Irak) iner, ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, O’na biat için elçi gönderirler."  Hz.Mehdi çıkmadan Gerçek Siyah Bayraklılar Suriye'de ve Mısır'da mücadele etmeyeceklerdir. Hz.Mehdi öncesi bu bölgelerde mücadele edenler Sahte Siyah Bayraklılardır. Çünkü bu fitne zamanında imkanı olan herkes Siyah Bayrak alarak ya fitne ya da cihad içerisinde bulunacaklardır.Yukarıdaki rivayet günümüzü anlatıyor. Çünkü ilk çıkan Sahte Siyah Bayraklılar olan El-Kaide ve türevi IŞİD, Suriye'de fitne içerisinde faaliyet göstermektedirler. Hariciler olan Suriye Halkı ile savaş içindeler. Rivayette belirtildiği gibi Sahte Siyah Bayraklılar, Suriye topraklarında galibiyet ve hükmetme içerisinde değildir. Lakin Gerçek Siyah Bayraklılar, Irak'a geldiklerinde Hz.Mehdi zuhur edecektir. Sonra istikamet İsrail olacak şekilde Suriye'ye hareket edeceklerdir.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon