14 Ekim 2016 Cuma

Deccal Nerede Ne Zaman

İslam inancı ve diğer dinlere göre, bir gün mutlaka kıyamet kopacaktır. Bu da dünyadaki yaşamın son bulma anıdır. Kıyamet evrenin içinde meydana gelen bir sarsıntıyla başlayacak, yıldızlar dökülecek, denizler yanacak, yanardağlar patlayacak, taş taş üstünde kalmayacak... Deccal kıyametin en büyük alametlerinden biridir

Huzeyfe (r.a)’dan: Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Deccal’in sol gözü kör, saçları çok ve sıktır. Beraberinde cennet ve cehennem vardır ama cehennemi cennet; cenneti de cehennemdir.”
Allah Resulü (s.a.v) buyurdu:
“Deccal ile neler olacağını ben biliyorum. Beraberinde iki nehir vardır. Birisini insan, beyaz su olarak görür, ötekini ise köz tutmuş ateş olarak görür. Biri o Deccal’a yetişirse, ateş olarak gördüğü nehre girsin, gözünü yumsun, sonra başını eğip ondan içsin. Çünkü o, soğuk bir sudur. Bu gözleri silik, üstünde kalın bir tabaka olan, iki gözü arasında okuryazar olsun olmasın her müminin rahatlıkla okuyabileceği ‘Kafir’ yazılmış olan Deccal’dan başkası değildir.”

ORTAYA ÇIKIŞINDAN 3 YIL ÖNCE

Birinci yılda gök yağmurundan üçte birini alıkoyacak. Yer de bitkisinden üçte birini alıkoyacak. İkinci yılda gök yağmurun üçte ikisini alıkoyarken yer de bitkisinin üçte ikisini alıkoyacak. Üçüncü yılda gök yağmurunun hepsini alıkoyarken yer de bitkisinin tümünü alıkoyacak. O zaman dişli ve tırnaklı hiçbir varlık yoktur ki ölmesin. (Taberani).

Bir rivayette şöyle geçer: “Üçüncü yılda Allah yağmuru ve bütün bitkileri tutacak, gökten bir damla bile inmeyecek, yerden bir ot bile bitmeyecek. Nihayet yer bakır gibi, gök ise cam gibi olacak. insanlar açlıktan ve kuraklıktan ölecekler. Fitneler çoğalacak, öldürmeler fazlalaşacak, insanlar birbirlerini öldürecekler. İnsanlar kendiliklerinden çıkacaklar, bela bütün yeryüzünü saracak. İşte o zaman o melun Deccal, Isbiyan tarafından adına ‘Yahidiyye’ denilen kasabadan katıra benzeyen, iki kulak arası kırk arşın olan bir merkep üstünde çıkıp gelecek. O Deccal kocaman ve uzun boylu, kıvırcık saçlı, sağ gözü sanki hiç yaratılmamışçasına kör, öteki gözü kanlanmış, Allah’a inanan her müminin rahatlıkla okuyabileceği, iki gözü arasında ‘Kafir’ kelimesi yazılmış bir halde olacaktır. Çıktığında iç nara atacaktır, doğulular ve batılıların hepsi o narayı duyacaktır.”

HANGİ ŞEHİRLERE GİRMEYECEK?

Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: “Mekke ve Medine hariç Deccal bütün ülkelere ayak basacaktır. (Buhari ve Müslim). Diğer bir rivayet şöyledir: “Mekke ve Medine hariç Deccal kırk gece içinde bütün ülkeleri dolaşacaktır. Mekke ile Medine’nin her ikisi de ona yasak kılınmıştır. Başka bir rivayet: “Ancak Kabe, Beyt-i Makdis ve Tur Dağı’na girmeyecektir” diye geçer. Tahavt’in rivayeti ise şöyle: “Mekke, Medine, Beyt-i Makdis ve Tur Dağı hariç bütün yerlere girecektir. Çünkü melekler onu bu yerlerden kovar” şeklindedir. Allah en iyi bilendir.

DECCAL’IN İLAHLIK İDDİASI

İbn-i Ebi, Semure bin Cündüp (r.a)’den: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “O çıktığında kendisinin tanrı olduğunu iddia edecek. Kim ona inanır, uyar ve onu doğrularsa daha önce yaptığı Salih amellerden hiçbirisi ona bir yarar sağlamaz. Kim onu inkar eder, yalanlarsa eskiden yaptığı hiçbir amelden dolayı o kınanmaz. Harem-i Şerif, Beyt-i Makdis hariç o, bütün yerlerde görülecektir. O, müminleri Bey-i Makdis’de kuşatacaktır.”

Neye benziyor?

Ebu Saidi’l Hudri Radiyallahu Anh’ın anlattığına göre, Peygamber Efendimize (s.a.v) Deccal’dan sormuşlar. O da şu cevabı vermiştir: “O (Deccal) çıktığı gün (aynen bir insan gibidir) yemek yer. Ben size onun hakkında, benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları anlatacağım: Onun sağ gözü meshedilmiştir (görmez), pertlektir, göz hadakası yoktur, sanki hadakası çevrim içinde bir balgam gibidir. Sol gözü de inciden bir yıldız gibidir. Onun beraberinde sanki cennet ve atin birer misli vardır. Ancak hakikatte ateşi cennet suyu da ateştir. Haberiniz olsun! Onun yanında iki kişi vardır; köy halkını inzar ederler. Bu ikisi köyden çıkınca Deccal’in ashabından ilki oraya girer.”
Kur'an-ı Kerim'in sırları

11 EYLÜL SALDIRILARI KUR’AN’DA YAZIYOR MU?

11 Eylül 2001’de Amerika’da yaşayan sivil ve askerleri hedef alan terör saldırıları gazete ve televizyonlarda 9/11 şeklinde yazılır. Kur’an-ı Kerim’de 9: 111 numaralı ayete baktığımız zaman karşımıza Tevbe suresi çıkıyor. 109’uncu ayette bir binanın yıkılmasından söz ediliyor. Kur’an-ı Kerim’de bir binanın yıkılması çok nadir anlatılır, binlerce ayet arasında bir iki yerde geçer. Devamında 110’uncu ayette yine ‘bina’ kelimesi geçiyor. Sonra 9: 111’inci ayette savaş, ölüm kelimesi geçiyor. Sonuçta ben diyorum ki, Kur’an’da sık sık geçmeyen ‘savaş’, ‘ölüm’, ‘binanın yıkılması’ gibi ifadelerin burada toplanmasının bir anlamı var. Tarihlere bakınca da 9/11/1. Yani 11 Eylül 2001 yılına işaret ediyor. Bu da ayetin numarası olan 9: 111 ile aynı.
BELKİ DE KANSERİN ÇARESİ YAZILI
Ben Kur’an-ı Kerim’de gelecek çağlara yönelik bilgiler olduğunu düşünüyorum. Belki de orada kanserin çaresi yazılı. Eğer 11 Eylül ya da genlere işaret ediyorsa bilmediğimiz bambaşka konulara da işaret ediyordur. Kur’anı Kerim’i ilk okuduğumda orada matematiksel bir sistem olduğunu hemen fark ettim. ‘Kur’an’da sır yoktur’ diyenlere şunu söylüyorum. Eve gidin, ilk sayfasını açın. Fatiha ve Bakara Suresi... ‘Elif- Lam-Mim’, ‘Elif-Lam- Ra’. Bu sureler bu tür harflerle başlıyor. Bunlara Arapçada mukatta (kesik harfler) derler. Kur’an’ın dörtte biri anlamını bilemediğimiz bu tür harflerle başlar. Tüm müfessirler (Kur’an ayetlerini yorumlama ve anlamaya çalışma çabalarına verilen isim olan tefsir faaliyeti ile uğraşan ilahiyatçılara verilen isimdir) için bunlar bir sırdır.

SEYYARE, OTOMOBİL VE TRENİN İCADI

Kur’an meallerinde Türkçe olarak ‘yolcu kafilesi’ şeklinde çevrilen Arapça ‘seyyare’ kelimesi bugün modern Arapça’da ‘motorlu taşıtlar’ anlamında da kullanılır. Örneğin şimdiki Arapça’da ‘otomobil’ kelimesi için yine ‘seyyare’ kelimesi kullanılır. Tabii ki Kur’an’ın indirildiği dönemde otomobil ve tren icat edilmemişti ve seyyare farklı anlamda kullanılıyordu. O yüzden 12:19 numaralı ayette geçen seyyare kelimesi, gelecekteki modern ulaşım araçlarına da gizlice işaret ediyor. Çünkü 12:19 ayet numarası Hicri 1219 yılı (Miladi 1804) yani trenin icat edildiği yıla işaret ediyor. Modern kara taşıtlarının ilki trendir (otomobilden öncedir). Trenin tarihçesini anlatan kaynaklarda icadın başlangıç yılı olarak 1804 tarihi geçer. 1804 yılında ilk tren yapılmıştır ve 16 kilometre yol kat etmiştir. Bu durum tesadüf olamaz çünkü modern araçlara işaret eden seyyare kelimesi Kur’an’ın başından sonuna kadar binlerce ayetin içinde sadece üç yerde geçer. Ayrıca Nahl suresi 8. ayette de henüz bilmediğimiz araçlar olduğuna işaret edilir.
İslam terör karşıtı

Burada saldırıları öven ya da birilerini kötüleyen bir ifade yok. Kur’an-ı Kerim’de şeytandan da bahsedilir. Şeytandan bahsediliyor diye şeytan övülmüş olmuyor. Kaldı ki bu benim yorumum. Burada açık açık yazıyor, mutlak doğrudur demiyorum. Bu bir işaret, bir mucize. Bu arada Kur’an’da savaş karşıtı ayetler de görüyoruz. Mesela “Savaşmadıkça savaşmayın”. Yine Mescid-i Haram ile ilgili bir ayet vardır. Ayette “Her kim bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibi olur” diyor. Maide Suresi de İslam’ın terör karşıtı bir din olduğunu kanıtlayan en bariz ayetlerden biridir.
Simsiyah yollar ve modern ulaşım
Kur’an’da Fatır suresi 27. ayette dağlardaki kırmızı, beyaz toprak rengine sahip yollardan bahsedilir. Sonra da simsiyah yollar ifadesi geçiyor. Toprak yollar, içerdiği maddelere göre kırmızı, kahverengi, beyaz renkte olabilir fakat simsiyah yollar ifadesi şaşırtıcıdır. Bu ifade, gelecekte otomobilin icadından sonra tüm dünyayı saracak olan asfalt yollara yani karayoluna belki işaret olabilir. Diğer yazıda bahsettiğimiz “seyyare, otomobil ve trenin icadı” örneği de bunu destekler.

KIYAMET ÖNCESİ 10 İŞARET

Huzeyfe (r.a)’nın aktardığı bir hadiste kıyamet öncesi 10 işaretten şöyle bahsedilir:
“Medine’de bir duvarın gölgesinde oturuyorduk, Allah resulü (s.a.v) odadaydı, bizi gördü. “Ne hesaplıyorsunuz?” diye sordu. “Kıyametten bahsediyorduk.” “Siz, 10 alameti görmeden önce, kıyameti göremeyeceksiniz”:

1-GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI,
2-DUMAN,
3-DECCAL,
4-DABBE,
5-DOĞUDA BİR YER BATIŞI,
6-BATIDA BİR YER BATIŞI,
7-ARAP YARIMADASINDA BİR YER BATIŞI,
8-İSA’NIN (A.S.) ÇIKIŞI,
9-YE’CÜC ME’CÜCÜN ÇIKIŞI,
10-YEMEN’İN ADEN DERİNLİKLERİNDEN BİR ATEŞİN ÇIKIŞI Kİ,BU ATEŞ, ARKASINDA MAHŞERE SÜRMEDİK HİÇ KİMSE BIRAKMAYACAK.

Ömer Çelakıl kimdir?

1980 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kur’an-ı Kerim üzerine matematiksel çalışmaları ve Kur’an’daki matematiksel sistemin açığa çıkartılması üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İsmi ilk olarak 2000’li yılların başında duyulmaya başlandı. ‘Kur’an’ın Şifresi’ adlı kitabı 2002’de çıktı ve aynı yıl en çok satan kitap oldu.

Alıntı:http://www.posta.com.tr/deccal-nerede-ne-zaman-ortaya-cikacak-haberi-235681
Yorum Yap


EmoticonEmoticon