22 Ekim 2016 Cumartesi

Hz.Mehdi Döneminden Önce Yaşanacaklar

İnsanlar toplanıp "Ya Mehdi çıkıp bizi bu zılümden kurtar" diye feryat edecekler.
Allah kaderde Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın zuhur vakitlerini belirlemiş, hiç kimse bu vakti değiştiremez ve bu zuhuru engelleyemez. Allah Mehdiyetin önüne hangi engel çıkarsa çıksın onu yıkıp geçiyor. Deccal’i ve onun taraftarlarını iyice köşeye sıkıştırıyor. 

Bu dünya herkes yesin, içsin, eğlensin, günlerini boş bir amaç uğruna harcasın diye yaratılmadı. Kainatın yaratılış sebeplerinden biridir Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın yeryüzüne gelişi. Ve hep birlikte bu dünyaya İslam’ı son kez hakim etmeleri.

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,
Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Peygamberimiz’in hadislerde bildirdiğine göre; Hz. Mehdi’nin zuhurunun ardından hidayet, iman ve ihtişam gelecek, ama o dönemden önce her zaman söylediğim gibi çok zorlu bir dönem yaşanacak. İşte peygamberimizin bahsettiği bu dönem içinde yaşadığımız dönemdir. 

Bakın peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkış döneminde alametlerin arka arkaya yaşanacağını hadislerde nasıl tarif ediyor:
Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların art ara kopması gibi. (Ramuz-El Ehadis, 2776; Camiü’s-Sagir, s.3167)

Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 478)


Yorum Yap


EmoticonEmoticon