20 Ekim 2016 Perşembe

Hz.Mehdi Zuhur Alameti Analiz

Melhame-i Kübra ve Amik Ovası Hakkında Bilgiler-1  Tıklayınız.. 

Melhame-i Kübra ve Amik Ovası Hakkında Bilgiler-2  Tıklayınız..

Melhame-i Kübra ve Amik Ovası Hakkında Bilgiler-3  Tıklayınız..

Şeyh Nazım Kıbrısi (Hilafet) Sultan 4'cü Selim-4  Tıklayınız..


Şeyh Nazım Kıbrisi Sohbetinden Hz.Mehdi Hakkında

1. "Türkiye'de bir inkilap olur."
2. " Mehdi (a.s.) zuhurundan evvel bir hareket olacak, cenup hududu açılacaktır. Suriye hududu kalkar Şam'la bir olur."

Hadiste diyor ki "
Yakında siz Rumlar'la emin bir sulh yapacaksınız.
Sonra siz gaza edeceksiniz.
Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar.
O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız.
Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız.
Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi."
Ona müslümanlardan birisi karşı koyup, kendisini öldürecek.
Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecekler.
Büyük muharebeler olacak.
Sizin için toplanacak ve 80 sancak halinde üstünüze gelecekler.

Her bir sancak altında 12000 kişi olarak."

“Sizler Rumlarla güvenli bir barış yapacaksınız. (Sonra) Siz ve onlar (birleşip) arkanızdan (saldıran başka) bir düşmanla sava­şacaksınız."(Ebû Dâvûd, Melahim 2; İbn Mace, Fiten 35; Ahmed b. Hanbel, IV-91; V-372, 409.)

Hz Mehdi Zuhuru Ramazan Ayındaki (Nida Ses Hakkında Rivayetler)

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (s.a.v) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

Allah’ın Resulullah (saa) şöyle buyurmuşlardır:
Muharrem ayında Gökten bir ses gelecek: Falan kişi, Allah’ın seçtiğidir.. Onu dinleyin ve ona uyun ! Ağzından müthiş naralar dökülecektir
(Nuaym)

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (s.a.v) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (s.a.v) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

23 Ramazan 1434 (2013) Çarşamba
23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma


Yorum Yap


EmoticonEmoticon