3 Ekim 2016 Pazartesi

Hz.Mehdi'yi (a.s) Beklemek


Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Evlatlarımdan olan Mehdi'yi inkar eden beni
inkar etmiştir." (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

Ebû Cafer Muhammed b. Ali er-Rıza [eleyhisselâm]'a ben şöyle dedim:"Ey Rasulullah'ın evladı, İmam el-Kâim bi'l-Hak el-Muntazar Mehdi niçin el-Kâim olarak isimlendirilir?" dedim. "(Zuhurundan önce) Öldüğü sanıldıktan ve imametine inananların pek çoğu bundan yüz çevirdikten sonra kıyam edeceği için." dedi.

"Niçin el-Muntazar olarak isimlendirilir?" diye sorunca şöyle cevap verdi: "Zira uzun yıllar gaybettebulunacak ve ihlas sahibi kimseler onun ortaya çıkmasını bekleyeceklerdir. Şüpheye düşenler onun zuhurunu inkar edecek, münkir kimseler de onun ismini alaya alacaklardır."(Meclisî, Bihârü'l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.30)

Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden (yalanlayan) beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu (hz. Mehdi'yi) tekzip edenleri (yalanlayanları), onun (hz. Mehdi'nin) hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir." (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

Bediüzzaman Hazretleri bu kimselere cevap vermekte ve Hz. Mehdi’yi beklemenin Müslümanlar için bir şevk ve heyecan kaynağı olduğunu söylemektedir

Hem şu sırdandır ki; Hz. Mehdi, süfyan gibi âhir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hattâ bazı ehl-i velayet "Onlar geçmiş" demişler. İşte bu da, kıyamet gibi, hikmet-i İlahiye iktiza eder ki; vakitleri taayyün etmesin. Çünkü her zaman,

HER ASIR, KUVVE-İ MANEVİYENİN (manevi kuvvetin) TAKVİYESİNE MEDAR (vesile) OLACAK VE YEİSTEN KURTARACAK "MEHDİ" MANASINA MUHTAÇTIR. (Sözler, sf. 318)

Üstadımız ne diyor? Her asır, Müslümanların manevi kuvvetinin güçlenmesine, insanların ümitsizlikten kurtulmasına vesile olacak Mehdi inancına muhtaçtır diyor. "Mehdi sizi atalete sürükler, Mehdi’yi beklemek Müslümanları tembelleştirir" demiyor.

Müslümanlar her yüzyılda Mehdi’yi heyecanla beklemişlerdir ve Hz. Mehdi’yi beklemek müminlerin manevi kuvvetlerinin güçlenmesine vesile olmuştur. Hz. Mehdi’yi beklemek müminleri yeisten kurtarmış, onlara şevk ve heyecan vermiştir.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon