30 Ekim 2016 Pazar

Kırkısiya Savaşı ve Hz.Mehdi

Kırkısiya Savaşı

Kırkısiya , Habur Nehrinin Fırata kavuştuğu yküçük bir şehirdir. Şu an Türkiye sınırına da yakın sayılan ve suriye ile ırak sınırında bulunan Suriye şehirlerinden Deyrizor Şehrinin yakınlarındaki yüksekliklerde yer almaktadır. Yani: Türkiye, Suriye ve Irak Üç Ülkenin arasınad bu Savaş Patlak Verecek.

Mu'cemu'l-Buldan Adlı eserde şöyle geçer:
Oranın Adı Bölgenin Padişahı olan Tehmuresin oğlu Kıkisiyadan Alınmıştır. Hamza İsfahani derki: Kırkısiye At yarışı yapma meydanı anlamına gelen ''Kerkis'' kelimessinden türemiştir. ve Arapça okunuşu Kerkisya şeklindedir. Araplar At yarışı meydanına el-halbe derler. 1
1- Mu'cemu'l-Buldanc. 4 s 328

Rivayetlere göre en büyük savaş gerçekleşecek, fakat ne zaman olacağı kesin belli değildir.

Şimdi Bu savaşlarla ilgili rivayetlere değinelim.

İmam Muhammed Bakır (aleyhisselam) Meysir adlı birine sordu: ''Sizinle Kırkısiye Arasında ne kadar mesafe var.? Meysir Orası Fırat nehrinin kıyısındadır. Dediğinde İmam (aleyhisselam) Şöyle buyurdu: Bil ki. orda öyle bir olay gerçekleşecek ki Yeryüzü ile gökyüzü yartıldığıdan beri onun gibi bir hadise vuku bulmamıl ve bulmuyacaktır. Orada gök yüzü kuşlarıve yeryüzü yırtıcıları için renkli bir sofra açılacak. Kays orada öldürülece ve hiç kimse onun intikamcısı olmayacak.

Başka bir Rivayette şöyle geçer: Münadi şöyle seslenir: Zalimlerin etine doğru koşun.! .1
1. el-Kafi c. 8 s. 295

Huzeyfe bin Mansur, İmam Cafer Sadık (aleyhisselam)'dan şöyle buyurduğunu nakleder. Allah'ın Kırkısiyiyada renkli bir sofrası olacak; Gökten bir melek şöyle nida edecekEy Gökyüzünün Kuşları, Ey Yeryüzünün yırtıcıları Karnınızı doyurmak için Zalimlerin etine koşun. 2
2. el-Gaybet. Numani , s. 278

İmam Muhammed Bakır (aleyhisselam) buyurdu: Kırkısıyiyada Abbas oğulları ile Mervan oğulları arasında güçlü ve cesur gençleri yaşlandıracak bir savaş çıkacak. Allah zaferi onlardan kaldıracak, ve Gökyüzünün kuşları ile yeryüzünün yırtıcılarına ''Kendinizi Zalimlerin etiyle doyurun:! Diye vahy edecek. Ardından Süfyani huruç edecek. 3
3. el-Gaybet. Numani , s. 303

Cabir el-Cufi İmam Muhammed Bakır (aeyhisselam)'ın Şöyle buyurduğunu Rivayet eder: Ey Cabir.! Sana Açıklıyacağım şu belirtileri görünceye kadar Hiç bir harekete geçmeden sürekli olduğun yerde kal. Birinci almet Falan ailenin arasında ihtilaf çıkmasıdır kimsenin onu göreceğini sanmıyorum; Çünkü Benden sonra vuku bulacak. O sırada Gökten bir Munadi Nida edecek ve zafer sesi Dımışk (Şam) Tarafından duyulacak.

Şam Taraflarında cabiye adında bir belde yere batacak. Şam Camiinin Sağ tarafı yıkılacak. Türklerin Bölgesinden bir gurup isyan çıkaracak. onun ardından rum (batı) Fitnesinin zamanı yetişecek. Sonra Türkler Haekete geçipCezireye inecekleri Diğer Taraftan Rum (batı) İsyancıları da gelip Ramleye yerleşecekler. Ey Cabir.!

O yılda Batı Bölgesinde (İslam Topraklarının batı tarafında) bütün şehirlerde şiddetli ihtilaflar çıkacak. Yerle bir edilecek. İlk şehir Şam Olacak. Orada Asheb, Abqa ve Süfyani ye ait Üç ordu Arasında Savaş meydana gelecek. Süfyani Abqa ile savaşıp onu ve adamlarını öldürecek.
Ardından da Ashebi ortadan kaldıracak. Süfyanini tek amaccı Iraka yönelmektir. Ordusu Kırkısıyaya vardığında Yüz bin zalim orada ölecek. Ardından Süfyani Küfeye doğru yetmiş bin kişilik bir ordu gönderecek. ; Böylece Küfe halkı ya esir edilecek ya çarmıha çekilecek ya da öldürülecek.

Horasan tarafından bazı bayraklar belirecek ve hızla ilerleyecekler. İmam Mehdi (aleyhisselam)'ın Yarenlerinden bir kısmı onların arasıdadır. O sırada küfede bir adam Süfyaninin aleyhine kıyam edecek; Ancak Küfe ve Hiyre arasında

Süfyaninin Adamlarının eliyle öldürülecek. Ardından Süfyani Medineye doğru bir ordu çıkaracak. Bunun Üzerine İmam Mehdi (aleyhisselam) Medineden Mekkeye doğru yola çıkacak. İmamın Medineden çıktığı haberi ordu komutanına ulaşınca İmamın peşine bir ordu çıkaracak. fakat ona yetişemiyecekler. İmam Mehdi (aleyhisselam)

Musa (aleyhisselam gibi Mustarip ve endişeli bir şekilde Mekkeye girecek. Süfyaninin ordusu Beyda denen bir yere vardığında Gökten bir munadi Ey Beyda Bu orduyu Al Diye seslenecek. Bu sırada Beyde açılıp Onları içine yutacak. Onlardan sadece üç kişi kurtulacak. ki Allah onları yüzlerinin başlarını arkasına çevirecek. Onlar köpek soyundan gelmedirler.ve '' Ey Kendilerine Kitap vermiş olanlar! Biz Bazı yüzleri silip arkalarına çevirmeden ... Sizin yanınızda olanı tasdik edici olarak indirdiğimize iman edin. Nisa Süresi Ayet 47

O Sırada İmam Mehdi (aleyhisselam) Kabeye Yaslanıp Şöyle Seslenecek: Ey Dünya İnsanları Biz Allah'tan Yardım Diliyoruz. Kim bizim davetimizi kabul edrse İşte biz Sizin Peygamberiniz Hz.Muhammedi (sas) Ehl-i Beytiyiz. Biz Hz.Muhammed (sas) Allah'ına En yakın Olanlarız.
el Fiten s. 170


1 yorum:

  1. selamun aleykum admin bu tip paylaşımları yayınlarken baş tarafına yayınlama tarihini eklerseniz daha iyi olacağı kanatindeyim

    YanıtlaSil


EmoticonEmoticon