Büyük Şavaş etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Büyük Şavaş etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Haziran 2016 Pazartesi

Melhame-i Kübra (Büyük Şavaş) Hakkında

Bir rivayette Ebu Hureyre vefat edeceğini hissettiği vakitte ilmi ketmetmiş olmaktan korkarak etrafındakilere şöyle dedi:

Hicretten bin dört yüz (1400) sene sonraki akidlerden iki veya üç akid say (1420-1430 / 2000-2010). O vakit Mehdî-i Emin çıkar ve bütün dünya ile harb eder. Dalalete düşenler (Mağdub =hristiyanlar) ve Allah’ın gadabına uğramış olanlar(Dallin=yahudiler) ve münafıklar , İsra ve Mi’raç beldesi olan Kudüs’teki “Meciddun Dağları”nda onun için toplanırlar ().

Bütün dünyanın ve bütün hilelerin melikesi (ABD) de Mehdî’ye karşı çıkar ki onun ismi zaniyedir (Amerika) . Bu melike o gün bütün dünyayı dalalet ve küfre sevkeder. Yahudiler de o gün dünyaca en yüksek makamdadırlar. Bütün Kudüs’e, mukaddes beldeye hakimdirler. Bütün dünya denizden ve havadan Mehdî’nin üzerine hücum eder. Ancak çok soğuk ve çok sıcak beldeler müstesna (). Mehdî bakar ki bütün dünya çirkin hile ve planlarla aleyhinde ittifak ettiklerini görür. Fakat bilir ki Allah daha şiddetli mekr sahibidir ki, onların bütün hilelerini akim bırakır. Ve bütün kainat onun mülküdür ve ona dönecektir ve merci yalnız odur. Ve bütün dünya aslı ve fer’iyle onun bir hilkat şeceresidir. İşte bu kudrete malik olan Cenab-ı Hak, Mehdî’ye nusret için en şiddetli bir darbe ile onları vurur ve karayı, denizi ve semayı onlar üzerine yandırır. Ve Sema da onların üstüne şiddetli yağmurunu yağdırır. O gün bütün ehl-i arz küffara lanet eder. Allah da bütün küfrün zevalini irade eder

MELHAME-İ KÜBRA

Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam´ın ortasında toplanın. O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır.
 Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teàlâ Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arap´ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir.

Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Ye´cüc Me´cüc vak´asında merkezleri Tur-u Sina'dır.

Son Amerikan askerleri Irak'tan çekilir. Tarih, 2010-2012 yılları.Muhtemelen(!) hadislerde bahsedilen Araplarla Sulh dönemi başlar.Sizinle Rumlar arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden (Âl-i Harun'dan ) bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, “Ya Resullullah (sav) O gün (7. yılda) insanların imamı kimdir?” dedi. Buyurdu ki: Evladımdan kırk yaşında Mehdi’dir.(Ahirzaman Mehdisi,Suyuti,2.15 ve Ramuz El-Ehadis,299/8)

Fitnelerle beraber Suriye kontrolden çıkar. Türkiye ve Nato müdahale etmek zorunda kalır.Araplar Suriye'yi yalnız bırakır.Suriye saldırısı sonrasında İran karşılık verir. Misilleme olarak Amerika,Körfez ülkeleri (Araplar) ile beraber İran'a saldırır.

Köşeye sıkışan Ruslar sıcak denizlere inme hayali tehlikeye girer. Umulmayan bir zamanda Türkiye, Ruslar tarafından işgal edilir.Ruslar Akdeniz'e kadar inerler. “Sovyet Rusya gün gelir dağılıp yıkılır. Amerika tek başına güç olarak kalır. Gelir Ortadoğu'ya yerleşir. Savaşlar olur.

Müslüman devletler dahi birbiriyle savaşır. Çok kanlar akar, savaşlar, saldırılar olur. Sonra hepsinin arkasına bir barış dönemine girilir. Batı ile doğu, Araplarla İsrail barış sağlarlar. Herkes, bundan sonra artık savaş olmaz dediği bir zamanda Türkiye'nin komşusu Rusya Türkiye’ye saldırır, Amuk (Antakya Amik) ovasında, Amerikan ve müttefikleri güçlerine de saldırır, savaş çıkarır. Rusya'ya karşı birleşirler ve mukavemet gösterirler...

Melheme-i Kübra (Büyük Savaş, Armageddon) budur. Ardından korkunç bir dünya savaşına dönüşür. Savaş dünyanın tamamına yayılır. İnsanlardan çoğu ölür. Büyük bir felaket olacaktır. (Geçen yüzyılda yaşayan Şeyh-i Kamil Abdullah Dağıstani efendi sohbetinden)

Bu durumdan üsleri tehlikeye girdiğine şahit olan Amerika, Türkiye ile beraber Rusya'yı güneyde mağlup eder.Rusya aynı anda Avrupaya da cephe açtığı için gücü zayıflamış ve yenilmesi kolay olmuştur. Yakında siz Rumlar'la (Batılılar) emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz (savaşacaksınız). Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize (Rusya'ya) düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. (Ramuz El-Ehadis, 298/1)

Bu zaman dilimi içinde Süfyan ortaya çıkar, kimi batılı ülkelerin ve İsrail'in desteği ile Suriye'de kontrolü alır. Güneyde Karkısa bölgesinde Rusya ile savaşmaktan yorgun düşen Türkiye ve Nato ile çarpışıp savaşı kazanır ve güç bulup Irak'a doğru hareket eder. Artat bin El-Munzir dedi ki:Süfyan Karkısada Türkleri ve Rumları öldürür hatta o topraklarda vahşi hayvanlar onların etleriyle açlıklarını giderirler.(Naim bin Hammad, el-Fiten ve'l-melâhim kitabı)

Sonra Irak'ta katliamlar yapar. İran'ın sınırında Farslarla savaşır. Mekke'de Hz.Mehdi zuhur eder ve Süfyan'la çarpışmaya gider. Süfyan'ı kısa sürede (9 ayda) yener ve Suriye ile Irak'ın kontrolünü alır. (Ek bilgi: Süfyanı destekleyen ve ölümü ile perişan olan İsrail halen ayaktadır. İsrail devleti 2022-2023 yılında son bulacaktır.En doğrusunu Allah bilir)

Rusya'nın yenilmesinden sonra bölgeye konan ve çıkmak istemeyen Amerikan komutan savaşın kendileri kazandığı iddia eder ve sahiplenir. Tabi ki durumu kaldıramayan Türk askeri onu öldürür. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona müslümanlardan biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gecekler. Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak.(Ramuz El-Ehadis, 298/1)

Bu durumu bahane eden Batılılar Amik ovasına yığın yaparken fırsatı bulan İsrail, desteklediği Süfyan'ın yenilgisinden sonra Türkiye'yi Hatay'dan vurur.Yunanistan destek verir. "İsrail(Süfyan ile beraber), Suriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak.

Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek.Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; 'Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım' deyip orada toplanacaklar. Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini veMarmara'daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar.

Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek. Bir kısım ise kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar.Afganistan’dan siyah bayraklılar gelip Mehdi As'a yardım edecekler."(Abdullah Gürbüz Hazretleri sohbetinden alıntı)

Hz.Mehdi, Süfyan ölümü sonrası kurduğu ilk orduyu Amik'te Batılılarla çarpışmak için Suriye'deki Guta karargahında toplatır.Melhame-i Kübra gününde (3.Dünya savaşı esnasında Amik cephesinde) merkezi Şam şehrinde Guta denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır.(Ramuz El-Ehadis, 322/10)

Mehdi ilk kurduğu orduyu da Türk (tarafından düşmanlara)’e gönderir.(Ahirzaman Mehdisi,Suyuti,4.67)

Böylece savaş başlar. Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)’ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır. Burada Müslümanların üçte bir kadarı öldürülür, sonra bir gün yine o kadar insan öldürülür. 3. gün (seferde) ise savaş Rumlar aleyhine döner(yenilir). Müslümanlar böylece savaşa devam eder (kazanır). (Ahirzaman Mehdisi,Suyuti,8.6)Kaynak:http://www.gaybihadisler.com/2014/01/3dunya-savas-cephesi-olan-amik-ovas_8725.html

22 Mayıs 2016 Pazar

Rusya Türkiye'ye Girecek (Melhame-i Kübra) Büyük Şavaş

Mehmet Ali Bulut hadisler çerçevesinde kutsal savaşa giderken Rusya'nın Türkiye'ye gireceğine Türkiye'den yeni bir lider çıkacağına dikkat çekti

Rusya Türkiye'ye girecek! Kutsal savaş başladı

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut kutsal kitaplardaki işaretlere ve peygamberimizin hadislerine dayandırarak Suriye'deki son gelişmelerin sonunun kutsal savaş olduğunu söyledi.

Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Ortadoğu'daki karışıklığın kutsal son savaşın işaretleri mi olduğu konusu konuşuldu.

Bulut "Kutsal savaşa gidiliyor. Bir kıyamet senaryosu olmayan insanların bizi anlaması mümkün değil. Üç dinin de işaret ettiği yere doğru gidiyoruz.Peygamberimiz kendi gelişini kıyametin başlangıcı olarak gösteriyor. Ondan sonra ümmetinin ve insanlığın başına gelecek şeylere dair ipuçları vermiş." dedi.

Bulut hadislerdeki kıyamet alameti olan Ruslar'a şu şekilde dikkat çekti: "Hadislerde yer alan Beni Asfar'lardan bahsediyor. "Birinci Beni Asfar yüzleri yağız yani Türkler. Türkler gelmedikçe kıyamet kopmaz. İslam'ın temsilcisi olacaklar. İkinci Beni Asfar Moğollar. İslam medeniyetini yerler bir edecekler. Üçüncü Beni Asfar Çin'in desteğiyle Ruslar."

KIYAMETE GÖTÜREN SAVAŞ

Kıyameti koparmaya götürecek son savaşın kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Bulut şunları söyledi: "Ne kadar barışçı davranılırsa davranılsın bu gidişat durdurulamayacak çünkü kıyamet kopacak. İsra suresinde Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanacakları net veriyor. Kudüs'e girileceği, alıncağı, mescit yapılacağı duyuruluyor.

SAVAŞ GİDEREK BÜYÜYECEK

Bütün şartlar Suriye ve Amik ovası üzerinde bulunuyor. Peygamberimiz Mercidabık ve Amik ovasını buyuruyor burada et etle örtüşecek yani milyonlar gidecek diyor.Bu süreç İslam dünyasında çok değişik açılımlara sebep olacak. Bu hadislerin açıklanması Suriye'de Rusya'nın bulunmasının mukadderat olacağını söylüyor. Bununla birlikte savaşın giderek genişleyeceğini bütün toplumların oraya gelececeğini ve burada müthiş bir savaş olacağını gsteriyor. Bu savaş başlar başlamaz müslümanların kaçacakla nitekim suriye boşaldı bir kısmı direnecek. bu direnenler imha edilecekler.

RUSYA TÜRKİYE'YE GİRECEK

Sonra da bir kısmı bir komşu ülkeye girecek. Kuzeyle ilgili işaretler var. Yunanistan ve Kuzeydoğu'dan Anadolu'ya girilecek merkeze kadar gelinecek. Avrupa başlangıçta destek vermeyecek ama kendi çıkarlarının da tehlikeye gireceğini görerek Türkiye'ye destek verecek. Bu da hadislerde geçiyor. Avrupa Türkiye'yi kendi halinde bırakmadıkça Rusya savaşa girmez. NATO Türkiye'nin arkasında durmayacak. Rusya Türkiye'nin içerisine girecek. Mehdinin orduları deniyor büyük bir savaş çıkacak. Afganistan, Pakistan her ne kadar Müslüman varsa Türkiye'ye destek vermek için harekete geçecek. Ondan sonra asıl büyük savaş geliyor.

MÜSLÜMAN BİR LİDER ÇIKACAK KAYBEDİLENLERİ GERİ ALACAK

Peygamberimizin gayba dair anlattığı şeyler ancak o olay gerçekleştikten sonra anlaşılabiliyor. IŞİD ile ilgili bir hadis de var. Ama reel bildiğimiz bir şey var Beni İsrail ile Müslümanlar çatışmadan Amik ovasında o dehşetli savaş yaşanmadan kıyamet kopmayacak. Bunlar mutlaka olacak ancak bundan sonra insanların büyük kısmı helak olacak. İnsanların içerisinden Müslüman büyük bir zat çıkacak. Bu bir komutan siyasi lider olacak ve kendinden alınan yerleri geri alacak. Peygamberimiz benim kavmimden olacak birisi diyor, bu zat kaybolmuş olan adaleti yeniden tesis edecek. Ama büyük bir savaş ve yıkımdan sonra olacak.

NÜKLEER BOMBA KULLANILACAK


Bulut nükleer gücün de kullanılacağına da dikkat çekerek "İnsanlık 5 milyar ise 1 milyar kalacak tamamı yok olacak bu atom bombası kullanılmadan olur mu?" dedi.

ALINTI:http://www.medyahaber.com/rusya-turkiye-ye-girecek-kutsal-savas-basladi_d150493.html