Düşmandan Korunmak İçin Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Düşmandan Korunmak İçin Dua etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Mart 2016 Cuma

Düşmandan Korunmak İçin Okunacak Dua

Düşmandan Korunmak İçin

Hz. Peygamberden nakledilen bir hadiste şöyle buyurulduğu söyleniyor:

Her kim "Kevser" suresini yazıp kendisiyle taşırsa düşmanlardan güvende kalır, onlara galip gelir ve onlardan gelen her türlü zararı def eder.[1]

Düşmanın Şerrinden Korunmak için

Hz. Peygamber düşmanların zarar ve tehlikesinden korunmak için bu ayeti tilavet ederdi:

"Veceelna alâ gulûbihim ekinneten en yefgahuhu ve fî azânihim vagran ve iza zekerte rabbeke fil-Kur'âni vahdehu velev alâ edyarihim nufura."[2]

Zalimlerin Zulmünden, Düşman Ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin

Cuma akşamı yatsı namazından sonra bu iki ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır.

"Ve sâriu ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuh'as-semavâti ve'l-arzi uiddet li'l-muttagîn. Ellezîne yunfigûne fi's-serrâi ve'z-zarrâi ve'l-kâzimîne'l-ğayz ve'l-âfîne ani'n-nâs vallhu yuhibb'ul-muhsinîn."[3]

Kaynak:

[1]- el-Hacat 197

[2]- En'âm, 25; Sünen, 354

[3]- Al- İmran, 133-134