Deccal Ne Zaman Ortaya Çıkacak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Deccal Ne Zaman Ortaya Çıkacak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Kasım 2014 Çarşamba

Deccal Nerede Ne Zaman Ortaya Çıkacak (DECCALİN ÇIKIŞI)Peygamberlerin ümmetini uyardığı ve iblisin rüyalarını süsleyen ahirzamanda çıkacak bu dehşetli
kötü zat imtihan amaçlı sahip olduğu yetenekleriyle etrafında taraftarlar toplayacaktır. Önceleri peygamber olduğunu iddia edecek ve büyüyen desteklerden sonra ilah olduğunu söyleyecektir. Şeytan ve cinlerin yardımı ile insanları görünüş babında aldatacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), deccalı tanımamız için işaretleri sahabelerle paylaşmıştır.

Hz. Adem'in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (büyük bir fitne) yoktur.(Müslim, Fiten: 126)

Şüphesiz, ben sizi, ona karşı uyarıyorum. Hiçbir peygamber yoktur ki, gönderildiği toplumu ona karşı uyarmamış olsun. Nitekim Hz. Nuh da (a.s.) kavmini ona karşı uyarmıştı. Ama ben size Deccal hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir söz söyleyeceğim. Haberiniz olsun ki, o kördür, Halbuki Allah asla kör değildir.(Buharî, Fiten: 26)

Kör olduğu halde insanlara, "Ben sizin Rabbinizim' der. Halbuki sizin Rabbiniz kör değildir (yaratıklara benzemekten, her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır).(Müsned, 3:367-368.13)
Allah kör değildir. Dikkat edin. Mesih-ı Deccalın sağ gözü kördür. Gözü sanki fırlamış bir üzüm tanesi gibidir.( Buharî, Fiten: 26) Silik gözlüdür.(Ebû Davud, Kitabü'l-Melahim  4:116-117)


Hadislerde deccalın tek gözlü ya da gözü kör şeklinde açıklamaları, bugün faaliyette bulunan yahudi ve masondestekli "illuminati" örgütünün bekleyip ortam hazırladığı şahsı işaret eder. Günümüzde Müslümanların idari yönetimlerini ele geçiren bu örgüt, başka topraklarda zulüm gören Müslümanlara karşı sessiz kalınmasını ne yazık ki başarmışlardır.Deccal dünyada 40 gün kalacak, bir günü 1 yıl gibi, diğer 1 günü 1 ay gibi, diğer 1 günü 1 hafta gibi, ve geri kalan diğer kalan günler (37 gün) bizim normal günlerimiz gibi olacak. (Sahih Müslim)
Deccal hem manen hem bedenen insanların arasında olacaktır. 3 gün manen ve 37 gün bedenen yeryüzünde bulunacaktır. Deccal kelimesinin ebced değeri 37 göstermesi, bedenen insanlar arasında kalacağı gün sayısına işaret eder.

Deccalin manen insanların arasında kalacağı mevzuya gelelim. Hadisteki 3 gün, yıl-ay-hafta şeklinde olması aynı zamanda 3 farklı mekana da işaret eder. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de Allah katında bir günün dünya zamanındaki 1000 yıla eşit olduğu belirtilmiştir (Hacc Süresi /47).O zaman böyle bir hesaplama yapılsa ilginç gelecektir.

Hadisteki 1 gün, 1 yıl gibi, 1000/1 yıl=1000 yıl.
Hadisteki 1 gün, 1 ay gibi, 1000/12 ay=83.33 yıl.
Hadisteki 1 gün, 1 hafta gibi, 1000/52 hafta=19.23 yıl.


Masonik düşünce ilk temellerini İngiltere'de (hadislerde belirtilen deccalın tutsak adası) 10. yüzyılda yani 900 lü yıllarda atılmıştır. 1000 yıl sonrası 1921 yılında yahudi masonlar tarafından CFR örgütünün kurulması ile Deccaliyet İngiltere'den Amerika'ya taşınmıştır.
Melhame (büyük savaş) ile İstanbulun fethi arasında 6 sene vardır . Yedinci seneside deccal çıkar.(Taberani(20/108)

Alnında (deccal), iki gözünün arasında “ke-fe-re, yani kâfir” yazılıdır. (Buhari, Fiten: 27;Müslim, Fiten: 100-103, (169)-(2933)).

Bu hadisi takip eden Yahudiler prototip amaçlı tarihi bir olay gerçekleştirmişlerdir. 1914 yılında başlayan Dünya Savaşından 6 yıl sonra İstanbul yabancı işgalciler tarafından işgal edilmiştir. 7. yılda CFR örgütü (Council on Foreign Relationships) kurularak simgesel olarak Deccal'ın çıkışını göstermeye çalışmışlardır. Bu örgütü kuran Baba Rockfeller'in oğlu David Rockefeller'ın bir gözünün kör olması deccal benzerliğiyle Hz.Mehdi'nin çıkış işareti olmuştur.

1921 yılına 83 yılı eklediğimizde 2004 yılı çıkar. Bu yılda ilk defa uluslararası babında "Büyük Ortadoğu Projesi" yani "Kudüs tabanlı Büyük İsrail Devleti" açıklamalarıyla Deccaliyet Amerika'dan İsrail'e taşınmıştır. George W. Bush 20 Ocak 2004 tarihinde ulusa sesleniş konuşmasında Büyük Ortadoğu Projesi’ne dikkatleri çekmişti. 2004 yılının yaz aylarında bu proje G7 ülkelerinin toplandığı bir zamanda uluslararası çapta dile getirilmiştir.

2004 yılına 19 yıl eklediğimizde 2023 yılı ortaya çıkar. Biz 2023 yılından sonraki yıllarda deccalın vücuden ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü bu yılda hadis ve ebced analizlerinde İsrail ortadan kalkacaktır. En doğrusunu Allah bilir.

Perişan olup ülkeleri yok olan yahudiler, son umutları olan Deccalı doğu tarafında bulunan İsfahanlı yetmişbin yahudi yardımıyla ortaya çıkaracaklardır. Aşağıdaki hadisler bize ışık tutmaktadır. Bugün İsfahan, İran Devleti sınırları içerisinde Horasan bölgesine yakın bir yerde bulunmaktadır
Deccal'e Isfahan yahudilerinden yetmişbin yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır.(RE. 506/9,Hz. Enes RA)

Deccal şarktan, Horasan'dan çıkar ve ona kalkan yüzlüler tabi olur. (RE. 97/7,Hz. Ebubekir RA)
Sonuç olarak, 2023 yılından sonraki yıllarda Deccal ve onu öldürecek olan Hz. İsa (a.s) bedenen ortaya çıkacaklardır.. En doğrusunu Allah bilir.


OYUNLARDA BİLE DECCALİN SEMBOLLERİ VAR

GENÇLERİMİZİN BEYNİ BÖYLE YIKANIYOR