Gaybi Hadisler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gaybi Hadisler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Haziran 2016 Salı

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Gelecekten Haber Verdi

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Gelecekten Haber Verdi

Peygamber efendimizin bildirilen gaybları bildiğini bildiren üç âyet meali de şöyledir:
(Allah gaybı herkese bildirmez; ancak dilediği resul müstesna, [Mucize olarak ona bildirir.] Çünkü her peygamberin önünden ve ardından gözcüler [melekler] salar.) [Cin 26, 27] (Beydavi tefsiri)

(Allah, müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah’a ve resullerine inanın, eğer iman eder, müttaki olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.) [Al-i İmran 179]

(O, gaybın bilgilerini [vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden] esirgemez.) [Tekvir 24]

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği (Bir zaman gelecek) diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
(Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.) [Buhari]

(Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.) [İ. Gazali]

(Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.) [Müslim]

(Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.) [Mişkat] (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)

(Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.) [Deylemi]

(Allah’ın kitabının dışında uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud]

(Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar.) [İbni Ömer] (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri Müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Eshab-ı kiram için delil gösterdiler. Resulullahın mucizesi meydana çıktı.]

(Sünnet, bid’at gibi çirkin, bid’at da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bid’ate uyan, çok yardımcı bulacaktır.) [Şir’a]

(Kur’an, dünyalık için okunacaktır.) [Ebu Davud]

(Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak.) [Deylemi]

(Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, ama hakiki âlim hiç bulunmayacak.) [Ebu Nuaym]

(Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [Asakir]

(Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar.) [Taberani]

(Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.) [Buhari]

(Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler.) [Deylemi]

(Hacca, hükümdarlar [devlet başkanları] gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler.) [Hatib]

(Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü [parası pulu] olmayan rahat edemeyecek.) [Taberani]

(İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.) [Sülemi]

(Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak.) [Hadika]

(İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir.) [Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti]

(Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var.) [Buhari] (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehit olacağını haber verdi.)

(Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin.) [Hâkim] (Aynen vaki olmuştur.)

(Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak.) [Buhari]

(Anarşi ve ölüm çoğalacak.) [İbni Mace]

Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler:
(Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak.) [Hatib]

(Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Deylemi]

(Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak.) [Buhari]

(Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Deylemi]

(Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Tirmizi]

(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

(Allah’a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları şunlardır:
(Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak.) [Hâkim]

(Konuşan hayvanlar olacak.) [Tirmizi]

(Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir.) [İ. Ahmed]

Kıyametin büyük alametleri de şunlardır:
(Mehdi gelecek.) [Ebu Nuaym]

(Deccal gelecek.) [İ.E. Şeybe]

(İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak.) [Buhari]

(Dabbet-ül-arz çıkacak) [Tirmizi]

(Yecüc ve Mecüc çıkacak.) [İbni Cerir]

(Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak.) [Müslim]

Güneşin batıdan doğmasını, bâtıniler, batılıların Müslüman olması diye tevil etmişlerse de, bu tevilleri bâtıldır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanları fayda vermez.) [Buhari]

Peygamber gaybı bilir mi?

Sual: Misyonerlere aldanan bir genç diyor ki: Hazret-i Muhammed gaybı bilmezdi. Şu âyetler onun gaybı bilmediğini gösteriyor:
“De ki, ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımda demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyedilene uyarım.” (Enam 50)
“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları Ondan başkası bilmez.” (Enam 59)
“De ki: gaybı ancak Allah bilir.” (Yunus 20)
“De ki, göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.” (Neml 65)
“Allah gaybı kimseye bildirmez.” (Cin 26)
Bu âyetler açıkça gösteriyor ki, peygamberin gelecek hakkında söyledikleri şeyler yanlıştır, gelecekten haber veren hadislerin hepsi uydurmadır, gerçekle asla ilgisi yoktur.

CEVAP
Misyonerler, 19 cular, vehhabiler, Hansçılar, hep aynı şeyi söylerler. Cin suresindeki 26. âyeti yazıp 27. âyeti gizlerler. Âyetin tamamı şöyledir

(Allah gaybı herkese bildirmez; ancak dilediği Resul müstesna. [Mucize olarak ona bildirir.] Çünkü her Peygamberin önünden ve ardından gözcüler [melekler] salar.) [Cin 26, 27] (Beydavi)

Peygamber efendimizin bildirilen gaybları bildiğini bildiren iki âyet meali de şöyledir:
(Allah, müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah’a ve resullerine inanın, eğer iman eder, müttaki olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.) [Al-i İmran 179]

(O, gaybın bilgilerini [vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden] esirgemez.) [Tekvir 24]

Resulullah efendimizin gaybdan verdiği haberler çoktur. Bunlardan bir kısmını yukarıda bildirdik.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:
(Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]

(O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

(Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!) [Araf 158, Nur 54]

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36]

(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]

(Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]

Resulullah, mucize olarak kıyamet alametlerini, mesela Hazret-i İsa’nın, Hazret-i Mehdi’nin, Deccal’in geleceklerini ve hadis-i şerifleri inkâr edecek sapıkların da çıkacağını bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali

(Bir zaman gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. “Hadisi bırak, Kur'ana bak” diyeceklerdir.) [Ebu Ya’la]

(Allah’ın kitabının dışında uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud]

19 Temmuz 2015 Pazar

Günümüz Ortadoğusu İşaret Eden Hadisler

Günümüz Ortadoğusu İşaret Eden Hadisler


14 asır evvelinden ihbar-ı gaybi olarak bildirilen Ahir-Zaman'la ilgili hadisler günümüzde gerçekleşiyor.

1- "Bazı siyah sancaklıları gördüğünüzde (sancağı suistimal edenler: NUSRA vs.) hemen yere kapanın ve ellerinizi ayaklarınızı hareket ettirmeyin (onların yaldızlı sözlerine kanıp sakın 'saf'larına katılmayın). Sonra (aklı) zayıf (ahmaklardan oluşan) bir topluluk daha ortaya çıkar. Kalpleri demir kadar sert ve katıdır (merhametsizdirler). Onlar devle ashabıdır (IŞİD). Ne sözlerini tutarlar ne de misaklarına bağlıdırlar. İnsanları hakka çağırırlar da kendileri hakka uymazlar. Künye kullanırlar (Ebu filanca, gibi). Kendilerini şehirlere nispet ederler. (Bağdadi, Masri vb.) Saçları kadın saçı gibi uzundur. Bunlar aralarında ihtilaf edecekler de Allah zaferi dilediğine verecek." (Kitab'ul-Fiten, Hafız Ebu Abdillah Nu'aym, sh. 209, Hadis, 573)

2- "Ciğerleri yiyen(Hind)lerin oğlu olan (yamyam-vahşi terörist) Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese (hüseyniye, türbe) ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Âl-i Muhammed'e (Ehl-i Beyt ve Peygamber torunu Seyyidlere) düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder." (İmam Suyuti)

Ancak hadisler bu Süfyanilere karşı çıkacak olan İran İslam İnkılabı ve İslami Direniş gruplarını da müjdeliyor:

3- يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن, خفيف اللحية, أصفر, لو قاتل الجبال لهدها, حتى ينزل أيلياء

"Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar, Mehdi’nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya’ya (Kudüs’e) kadar ulaşır." (İmam-ı Suyûtî)

4- İmam Muhammed Bakır (r.a) buyurdular ki: "Şam’da büyük bir fitne çıkar. Haresta denilen bölge sarsıldıkça sarsılır ve 100 bin kişi orada hayatını kaybeder. Sonra batıdan gelen şimşekler gibi çakan SARI BAYRAKLILAR (Lübnan Hizbullah'ı) Şam’a girer ve daha sonra Süfyani zuhur eder. Süfyani zuhur ettikten sonra Mehdi'nin zuhurunu bekleyin." (Şeyh Tusi, Gaybet)

Buraya kadar naklettiğim hadislerin hepsi gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Süfyani rejimler tarafından desteklenen ÖSO, NUSRA, IŞİD, gibi örgütler, Suriye'de çıkıp, şimdi hem Suriye'de hem de Irak'ta yamyamca tüm Müslümanları ve gayr-i müslimleri katliam ediyor, bedenlerini doğrayıp parçalıyor ve yiyor, kadın ve kızlarına tecavüz ediyor, cami-mescid ve türbelerini bombalıyor, havaya uçuruyorlar. Ancak, batıdan (Lübnan) gelen ve şimşekler gibi çakan sarışın (sarı bayraklı Hizbullahi) yiğitler Kusayr vb. yerlerde bu Süfyani birlikleri yerle bir ediyor.

Ve inşallah, hadislerde belirtildiği gibi, İran'dan çıkacak olan ve çıktıklarında emekleyerek dahi olsa kendilerine katılmamız gerektiği emrolunan, siyah sarıklı Âl-i Muhammed; Seyyidler Ordusu, ortadoğudaki Süfyani yönetimleri (Suudi, Katar, vs. krallık-şeyhlik ve laiklikleri) ve onların destekledikleri yamyam örgütlerinin köklerini kazıyacak ve Kudüs'e kadar ilerleyecek ve Mehdi'nin İslam Cumhuriyetleri Birliği hükümranlığını sağlayacaktır.

5- تخرج راية سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان أخرى سوادء, قلانسهم سود و ثيابهم بيض, على مقدمتهم رجل يقال له : شعيب بن صالح [ بن شعيب ], من تميم, يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل ببيت المقدس , و يوطئ للمهدي سلطانه, ويمد إليه ثلاثمائة من الشام , يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا


"Beni Abbas’a ait (Irak) siyah bayraklar (IŞİD, Nusra ve diğer sahte siyah bayraklılar) çıkar. Sonra Horasan'dan (İran) yine siyah bayraklı (Gerçek Siyah Bayraklılar) bir başka ordu çıkar. Onların “SARIKLARI SİYAH” elbiseleri beyaz olur (Seyyidler Ordusu) ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi bulunur. Süfyaninin ordusunu yenerek Beytül Makdis'de (Kudüs) Mehdinin saltanatını hazırlar. Şam’dan üç yüz kişi de ona yardım eder. Bu ordunun çıkışı ile Mehdiye saltanatın teslimi arasında 72 ay (6 yıl) vardır." (Naiym bin Hammad, el-Fiten ve’l-melâhim kitabı)


Ve son olarak, hadislerde savaşa çıktıklarında onlara emeklemek suretiyle dahi olsa katılmamız gerektiği belirtilen Horasan'ın, yani İran İslam İnkılabının Siyah Sarıklı Seyyidler Ordusu ve bölgedeki kamberleri olan (Sarışın) Lübnan Hizbullah'ı ve Filistinli Hamas gibi İslami Direniş grupları, ve yıllardır sükûtunu korumuş olan milyonlarca ezilmiş aşıkları ve yardımcılarının birleşerek Süfyanilere karşı mücadele edeceği ve kazanacağı ve Hz. Mehdi'nin zuhuruna zemin hazırlayacağı tebşir edilen bu direniş grubu, Üstad Said Nursi Hazretlerinin diliyle de şöyle tarif
edilmiştir