Hadislerde Hz.Mehdi'nin Annesi Hakkında Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hadislerde Hz.Mehdi'nin Annesi Hakkında Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Ağustos 2016 Perşembe

Hz.Mehdi'nin Annesi Hakkında


Hz. MEHDİ (A.F.)'İN ANNESİ

O hazretin annesinin adı hakkında muhtelif rivayetler mevcuttur. Şeyh Tusi'den nakledilen bir rivayette O hazretin annesinin adının Reyhane olduğu belirtilmiş ve bunun hemen ardından da ona Nergis, Saykel ve Susen denildiği de zikre­dilmiştir.[1]

Şehid'in naklettiğine göre bazdan, onun adının Meryem bint'ü Zeyd-il Aleviye olduğunu söylemişlerdir.[2]

Fa­kat Şehid, bunun zayıf bir ihtimal olduğunu belirtmiştir. Hz. Bakiyyetullah (a.f.)'ın doğumu hakkındaki rivayetlerin en meşhur ve en müstenedi olan Hakime hatunun rivayetinde onun adının Nergis olduğuna tekid edilmiştir.[3]

Bazı araştırmacıların görüşüne göre onun asıl adı Nergis'dir, fakat imam Cevad (a.s.)'ın kızı Hakime'nin, Saykel is­minin dışındaki isimleri ona takmış olması muhtemeldir. O zamanın halkı cariyeleri memnun etmek için onlan değişik isimlerle çağırırlardı. Nergis, Reyhane ve Susen çiçek ismidirler.[4]

[1] Gaybet (Şeyh Tusi), 241
[2] Bihar'ul Envar, c: 51, s: 28.
[3] Bihar'ul Envar, c: 51, s: 2.
[4] Onikinci İmam'ın Gaybetinin Siyasi Tarihi, s: 114.