Hulefai Raşidin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hulefai Raşidin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Haziran 2016 Cuma

Yaşarken Cennetle Müjdelenen Sahabeler KimlerdirResulullah'ın sahih hadisleriyle sabit olan ashabın Cennetlik oluşları, İslam'ın genel prensipleri dahilinde gayet tabi bir olaydır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra "el-mubeşşirun bi'l-Cenneh" tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır:

Hz. Ebu Bekr (ö. 634),
Hz. Ömer (ö. 643)
Hz. Osman (ö. 655)
Hz. Ali (ö. 660)
Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652)
Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah (ö. 639)
Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656)
Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656)
Hz. Sa'd b. Ebi Vakkas (ö. 674)
Hz. Said b. Zeyd (ö. 671)