Hz Mehdi Zuhuru etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hz Mehdi Zuhuru etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Temmuz 2015 Salı

Hz Mehdi Zuhuru Ramazan Ayındaki (Nida Ses 10.07.2015) Yaklaşıyor

EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR

EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

Asım b. Amr Beceli’den :  gökten bir ses gelecek; onu ne deli inkar edecek ve ne de delil olmaktan O alıkonulacak…
(İbni Ebi Şeybe)

Ali (KVK) den  Gökten biri,Hak, Muhammed’in neslindendir! diye çağırırsa, ağzında Mehdinin zuhur ettiği olayı dolaşacaktır, kalpleri, onun sevgisiyle dolup taşacak ve ondan başka bir şeyden bahs etmeyeceklerdir…
(Ebu Nuaym.)

Said b. El- Musayyebden :Çocuk oyuncağı gibi bitmeyen fitneler olacak nihayet, üç kere gözününüzü açın, Emir falandır işte Emir ! diye nida edilecektir.
(Ebu Nuaym )

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (saa) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

Yine ondan rivayet edilmiştir: Eğer bu ses, Ramazan da Cuma gecesinde duyulursa, dinleyin ve itaat edin! Gündüzün sonunda (yani akşamleyin ) duyulursa bilin ki O Şeytan sesidir:
Falan kimse mazlum olrak öldürülmüştür diyerek insanları şüpheye düşürmek isteyecektir.. Onun için birincisini yani Ramazandakini duyarsanız sakın şüpheye düşmeyin; O, Cebrail’in (as)’ın sesidir..

Alameti de şudur: O, hem Mehdi’nin hemde babasının adıyla çağrılacaktır..>>
(Ebu Nuaym)

Allah’ın Resulullah (saa) şöyle buyurmuşlardır:
Muharrem ayında Gökten bir ses gelecek: Falan kişi, Allah’ın seçtiğidir.. Onu dinleyin ve ona uyun ! Ağzından müthiş naralar dökülecektir
(Nuaym)

Akdud- Durer de der ki: Bu ses, Bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim de kendi dilinden duyacaktır..
Hakem b. Nafiden: İnsanlar Mina ve Araf’ta toplandıkları zaman, kabileler birbirine girdikten sonra, şöyle bir ses duyacak: <<Dikkat edin; Emiriniz falandır! Bu sesi dikkat edin, O doğru söylemiştir! diye başka bir ses takip edecektir…

KIYAMET ALAMETLERİ, Mütercim: Naim Erdoğan, s:200-201, PMUK YAYINCILIK

ŞİA KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

abdullah bin sinan der ki:
İmam caferi sadık aleyhisselam'ın huzurunda iken hamdan'dan gelen bir adamın ona şöyle dediğini duydum

doğrusu şii olmayanlar bizimle alay edip bize diyorlar ki: "sizler gökten bir münadinin bu emrin sahipinin adını nida edeceğini zannediyorsunuz!" duvara sırtını vermiş olan İmam gazaplanarak doğruldu ve şöyle buyurdu

bu sözü benden rivayet etmeyip babamdan nakletmenizin size bir vebali ve sakıncası yoktur. Şehadet ederim ki ben babamdan duydum ki şöyle buyurdu

allaha andolsun ki bu allah azze ve celle'nin kitabında açıkça şöyle geçer:
"eğer istersek gökten bir ayet indiririz de hepsinin boynu onun için eğilir."
( mübarek "Şuara" suresi 3 ayeti şerife.) o gün yeryüzünde olan herkesin boynu onun karşısında eğilir ve zelil olur. yeryüzünde olanlar gökten gelen şu sesi duyduklarında ona iman edecekler.

"biliniz ki hakk ali bin ebi talib ve onun taraftarlarındadır."

sonra buyurdu ki: ertesi gün İblis havaya yükselecek öyle ki halkın gözünden uzaklaşınca şöyle nida edecek:

"biliniz ki hakk osman bin affan ve onun taraftarlarındadır. doğrusu o, mazlumca öldürüldü. onun kanının intikamını alın."

İşte allah, sabit söze iman edenleri hakkın üzerinde sabit kılacaktır. ve hakk, birinci nidadır. kalplerinde hastalık olanlar ise şüphelenecektir. allaha andolsunki hastalık, bize düşmanlıktır. onlar o sesi duyduklarında bizden uzaklaşacaklar ve bize sövecekler ve diyecekler ki: birinci münadi, bu ehli beyt'in ahirlerinden bir sihirdir.
sonra İmam caferi sadık aleyhisselam, allah azze ve celle'nin şu sözünü tilavet etti:
"bir ayet gördüklerinde onu kabullenmeyip derler ki: bu, süregelen bir sihirdir."
( mübarek "kamer" suresi 2 ayeti şerife. )
aynı hadis muhammed bin mufazzal bin İbrahim vasıtası ile de naklolunmuştur.
GAYBETİ NUMANİ

23 Ramazan 1434 (2013) Çarşamba
23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma

24 Haziran 2015 Çarşamba

Hz.Mehdi'nin Zuhuru - Hz.Mehdi'nin Geliş Alametleri

HZ. MEHDİ’NİN ZUHURU ZUHURUNDAN ÖNCEKİ VE ZUHURU SIRASINDAKİ NİDALAR

Hacılar Mina ve Arafatta iken duyulacak nidalar

1.30--- Keza (N.b. Hammad) Hakem b. Nafi’den tahric etti. Buyurdu ki: Kabileler arasındaki savaşlardan sonra, insanlar Mina ve Arafat’da iken münadi, “Emiriniz falandır” diye seslenir ve arkasından  ikinci bir ses gelir. “Agah olun, bu münadi kesinlikle doğru söyledi” der. Bunun üzerine insanlar salihlarını sıyırırlar şiddetle çarpışırlar. İşte o zaman semadan kendini belli eden bir el görünür ve savaş ise şiddetlenir. Hak yardımcılarının sayıları Bedir Savaşcıları sayısınca kalana kadar bu şiddet devam eder ve onlarda sahiblerine (Mehdi’ye) biat etmek için giderler.

Mekke’de günahsız insanlar öldürüldüğünde duyulacak nida

1.11--- Keza (N.b. Hammad) Ammar b. Yasir’den tahric etti, Buyurdu ki: Mekkede hiç yoktan günahsız insanlar öldürüldüğünde, semadan “Emiriniz falandır, işte bu Mehdi’dir, ki yeryüzünü adalet ve bollukla dolduracaktır” şeklinde bir nida duyulur.
İkduddurer isimli kitabda da “Bu nida yeryüzünü kaplar ve her dilin ehli onu kendi lisanında işitir” denilmektedir.

Muharrem’de zuhuru esnasında duyulacak nidalar

1.10--- Keza (N.b. Hammad) Şehr b. Havşeb’den tahric etti, Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Muharrem ayında bir münadi semadan “Agah olun Allah’ın seçtiği kişi falandır, onu dinleyin ve itaat edin” diyecektir ve bu çok şiddetli savaşların ve fitnelerin bulunduğu bir senede olacaktır.
1.2--- Ebu Naim, İbni Ömer’den tahric etti. (aldı) O dedi ki, Resullulah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Hz. Mehdi başı üzerinde bir bulut olduğu halde çıkacak, o bulutta bir münadi, “Bu Allah halifesi Mehdi’dir O’na zabi olun” diye nida edecektir.
1.3--- Ebu Naim ve Hatib, Telhis'ül-Müteşabihe isimli eserinde, İbni Ömer’den tahric ettiler. Resullulah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Mehdi (a.s.) başı üzerinde “Bu Mehdidir ona uyunuz” diye nida eden bir melek olduğu halde çıkacaktır.
1.4--- İbni Ebu Şeybe, Asım bin Ömer Beceli’den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Bir adam semadan ismiyle mutlaka çağrılacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacaktır.

2- ZUHUR ŞEKLİ

Yedi Alim’in Hz. Mehdi’yi arayıp bulması ve biat almaya zorlaması

6.5--- Naim b. Hammad, İbni Mes’ud’dan tahric etti, O şöyle dedi: Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman, muhtelif beldelerden yedi alim her birinin beraberinde üçyüz on küsur kişi olduğu halde, birbirlerinden habersiz bir şekil Mekke’de bir araya gelirler. Biri diğerini “Burada ne arıyorsun?” diye sorar. Ona şöyle derler: “Biz O şahsı aramak için geldik ki, fitneler O’nun eliyle sönebilir. Konstantiniyye O’nunla feth edilir. Biz O’nu ismi ile ve anasının, babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız,  Mekke’de olduğunu da biliyoruz”. Bu yedi alim bu konuda birleşirler O’nu ararlar ve Mekke’de bulurlar. Ve kendisine “Sen falan oğlu falansın” derler. O ise “Ben sadece Ensar’dan birisiyim” der. Onların elinden kurtulur. O’nu tanıyan ve bilenlere anlatırlar, bunun üzerine “aradığınız sahibiniz O’dur ve Medine’ye gitmiştir” denilir. Bu defa O’nu ararlar, halbuki O tekrar Mekke’ye dönmüştür. O’nu tekrar Mekke’de bulanarak yine, “Sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filanedir, sende şu şu alametler vardır, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim” derler. Bunun üzerine O “Ben aradığınız değilim” der ve tekrar Medine’ye gider. Medine’de yine aranınca tekrar Mekke’ye döner. Mekke’de kendisini Rükun’da bularak şöyle derler: “Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında Haddam’dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız Senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun.” Derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükun ile Makam arasında oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder.
Allah’da O’nun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir. O daha sonra gündüz aslan, gece ise abid olan bir kavimle beraber olur.

Hz. Mehdi’nin önce biat almayı istememesi

6.12--- Dani, Katade’den tahric etti, O dedi ki: Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Mehdi’ye gelir ve “Bizim için kalk artık” der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez.
6.2--- Keza (N.b. Hammad) Zühri’den tahric etti, O dedi ki: Hz. Fatıma’nın soyundan gelen Mehdi, Mekke’de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir.
6.10--- Keza (N.b. Hammad) Katade’den tahric etti. Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi, Medine’den Mekke’ye gelir ve kendisi istemediği halde, insanlar O’nu kendi aralarından çıkarıp, Rükun ile Makam arasında O’na biat ederler.

Allah Teala Hz. Mehdi’yi bir gecede olgunlaştırır

1.41--- Keza (Naim) Ebu Said-il Hudri’den tahric etti, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Allah Mehdi’yi bir gecede ıslah eder (olgunlaştırır).

Hz. Mehdi Muharremin 10'uncu gecesi yatsı vaktinde zuhur eder

6.14--- Ebu Cafer (r.a.)’dan rivayet edildi. Şöyle dedi: Mehdi, aşure günü zuhur eder. O gün Hüseyin b. Ali (r.a.) şehid edilmiştir, ve O Muharrem ayının onuncu Cumartesi günü olmuştur. O Rukün ile Makam arasında kaim olur. Cebaril (a.s.) O’nun sağında, Mikail (a.s.) ise solunda olur. Arzın muhtelif yerlerinden gelen taraftarları toplanılar ve O’na biat ederler. Böylece, yeryüzü, daha önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi, şimdi de adaletle dolar.

Hz. Mehdi’ye Rukun ile Makam arasında biat edilir

6.9--- Keza (Naim b. Hammad) Ebu Hureyre’den tahric etti, O şöyle dedi: Rükun ile Makam arasında Mehdi ye biat edilir ve (zamanında) ne uykuda olan uyandırılır, ne de herhangi bir kan akıtılır.

Hz. Mehdi’ye ilk önce Bedir ehli kadar kişi biat eder

4.45--- Tabarani Evsad’da ve Hakim Ümmü Seleme’den tahric ettiler, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Mehdi’ye Bedir ehli sayısınca kişi, Rukun ve Makam arasında, biat eder. Irak halkının ileri gelenleri ve Şam ebdalları O’na gelirler. O zaman Şam’dan bir ordu O’na karşı savaşmak için gelir, ancak Beyda’ya girdiğinde yere batırılır. (Beyda, Medine ile Mekke arasında bir mevkidir.)

Hz. Mehdi’nin biattan sonra iki rekat namaz kılıp minbere çıkması

6.7--- Keza (Naim b. Hammad) İbni Abbas’dan tahric etti. O şöyle dedi: İnsanların ümitsiz olduğu ve “Hiç Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah Mehdi’yi gönderir. O’nun yardımcıları Şam ehlinden sayıları Bedir ashabının sayıları kadar üçyüz onbeş kişidir. Bunlar Şam’dan O’na gelirler ve O’nu Mekke’de Safa’daki bir evden çıkararak, kendisi istemediği halde, O’na biat ederler. O da onlarla birlikte Makam’ın yanında iki rekat namaz kıldıktan sonra minbere çıkar.
6.11--- Keza (Naim b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti. O şöyle dedi: Başına Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunduğu siyah bayraklı ordu, Süfyani’nin memleketinde, çıktığı zaman insanlar Mehdi’yi arar ve O, Resullulah (s.a.v.)’in bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve O’nun çıkışından ümit kesildiği bir sırada Mekke’de zuhur eder. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: “Ey insanlar, Ümmeti Muhammed ve bilhassa O’nun Ehli Beyti çok belalar gördü, ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık. ”

Hz. Mehdi’nin biattan sonraki hitabesi

6.3--- Keza (N.b. Hammad) Cafer’den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi yatsı vaktinde Resullulah (s.a.v.)’in bayrağı, gömleği kılıcı ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde, Mekke’de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile hitap eder: Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile şöyle hitap eder: “Ey insanlar, Ben size Allah’ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah’ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah Teala size pek çok deliller ve Peygamberler göndermiş, Kuran’ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir: Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmayın Allah ve Resulüne itaati koruyun. Kuran’ın ihya ettiğini diriltin, yasaklarını da yasaklayın ve siz Mehdi’ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben sizi Allah’a ve Resulüne, O’nun kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip, sünneti ihya etmeye davet ediyorum.” Bu hitabdan sonra, yanında, sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan, Bedir ehli sayısınca, üçyüzonüç kadar, insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah, Mehdi için Hicaz toprağı feth ederek hapisteki Haşimi’lerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklar ise Kufe’ye inip biat için Mehdi’ye adam gönderirler. Hz. Mehdi ordusunu her tarafa gönderir. Zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah Teala onun elindeki Konstaniyyenen fethini müeyesser kılar.