Hz. Ali'nin (a.s) Keder Duası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hz. Ali'nin (a.s) Keder Duası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Mart 2016 Cuma

Hz. Ali'nin (a.s) Okuduğu Keder Duası

Hz. Ali'nin (a.s) Okuduğu Keder Duası

Abdullah b. Cafer Hz. Ali'nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor.

"Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti"

"Lâ ilâhe illellâh'ul-kerim'ul-azim. Subhanehu tebarekellâhu rabb'ul-arş'ul-azîm. Elhamdulillâhi rabb'il-âlemîn."

Kerem sahibi ve büyük Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Yüce Allah'ı tenzih ederim. Büyük Arşın rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.[1]

Hz. Ali'den (a.s) kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için dua no: 7

"Allahumme inni eteveccehu ileyke binebiyyike nebiyyir-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ilmin ale'l-alemin. Allahumme fezellil li SUUTİHA ve huzunetiha vekfini şerraha fe innekel kafil muafi vel ğalibul gahirul gadiru."

Allah'ım! Peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın Ehlibeytini aracı kılarak sana yöneliyorum.

Allah'ım! (o) zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kulunu kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden ve herşeye güç yetirensin.[2]

[1]- Yusuf Tavaslı, 272

[2]- Hediyye-i Ahmediyye