Işid Lideri Ebubekir El Bağdadi Hakkındaki Rivayetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Işid Lideri Ebubekir El Bağdadi Hakkındaki Rivayetler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Ağustos 2014 Cumartesi

Işid Lideri Ebubekir El Bağdadi (Ebu Dua) Hakkındaki Rivayetler

Hamd, Rahman ve Rahim olan Allah'a Mahsustur. Salat ve Selam O (s.a.s)'nun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. İnşAllah gelişen büyük olaylar neticesinde duyarlı diğer Müslümanlar gibi paylaşımlara devam edeceğiz.

Bugün IŞİD tarafından meydana gelen gelişmeler büyük bir fitneyi içerir ve ileriki zamanlarda uluslararası krize sebebiyet verecektir.
Kısa sürede Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi aynı eksene iten bu örgütün Kuzey Irak üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Türkiye'ye karşı olan Amerika ve İsrail destekçileri olduğu gün geçtikçe daha da anlaşılır bir durum haline geldi.
Son günlerde Musul ve Kerkük'ün Sahte Siyah Bayraklı IŞİD tarafından işgal edilmesi ve istikametlerini Bağdat ve Küfe yakınındaki Kerbala'ya çevirmeleri Ahirzaman hadislerindeki Şeysabani adlı şahsı anımsattı. Peki IŞİD'i kontrol eden Ebubeki El Bağdadi kimdir? Şeysabani ile ilişkisi nedir? Öncelikle aşağıda mevcut olan hadis ve rivayetleri analiz edelim.

Abdullah ibn Ömer dedi ki: Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) huzurunda oturuyorduk. Bize vuku bulacak fitnelerden bahsetti ve bu husus üzerinde çok fazla durdu. Sonra dedi ki: "Fitne-i Serrâ’nın dumanı ehl-i beytimden bir adamın iki ayağı altından çıkar (yâni o sebebiyet verir). O kendini benden zanneder ama benden değildir.”(Ebu Davud-4077, Ahmed-2/133)

Peygamber soyunda olduğunu iddia eden Ebubekir El Bağdadi soyadına Kureyşi ekleyerek kendini tanıtmıştır. Yukarıdaki hadiste doğacak büyük bir fitneye sebep veren ehli beytten ve en önemlisi HALİFE olduğunu iddia eden şahıs Ebubekir El Bağdadiye çok benzemektedir.

Hz.Ali (a.s.) ahir zaman alametleri hakkında konuşurken şöyle dedi: “… ve sonra Araplar ayaklanacaktır (Arap Baharı)… ve Basra’dan siyah bayraklarla bir Adam (Şeysabani) ayaklanacaktır ve kendi genç taraftarlarıyla Şam’a doğru hareket edecektir.” (Alamet Ahir Al Zaman, s. 274, Seyid Ali Aşur)

Cabiri Cufi şöyle der: İmam Muhammed Bakır Hazretlerine Süfyani’yi sorduğumda şöyle buyurdu: “Süfyani’nin çıkışından önce karşınıza Şeysabanı çıkacak, tıpkı yerden su çıkar gibi Küfe’den çıkacak, o sizlerin kervanınızı öldürecek. ondan sora Süfyanin’in çıkışını ve Kaim (Hz.Mehdi) zuhurunu bekleyin.” (Gaybeti Numani)

Cafer el Sadık Hazretleri yakin sahabesine Muffaddal ibn Umar’a Kaim’in büyük işaretlerini aciklarken dedi ki: “… Ve Basra’dan (Irak sınırları içerisinde) bir Adam (Şeysabani) ortaya çıkacaktır, babalarımın oğullarından… Kufe’ye gidecek… Beni Merdes (Irak) ile savaşacak… Yemen’e gidecek… Oradan bir ordu ile geri dönüp Kufe’yi ve Basra’yı bir gecede eline geçirecek.” (Kitab El Haft El Şerif, s.174)

Ebu Basır’den: İmam Muhammed Bakır Hazretleri şöyle buyurdu:"Bir değirmen taşı mutlaka dönmelidir. O taş tam olarak milinin etrafında bir kez döndüğünde Allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini onların üzerine gönderecek ve zaferler onunla olacak. Onun askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak, elbiseleri siyahtır ve onlar, kara bayrakların adamıdırlar. Onlara düşmanlık edenler mahvolacaktır ve onları hiçbir fark gözetmeksizin topluca öldüreceklerdir. Allah’a andolsun ki ben onları, onların yaptıklarını ve facirlerin onlardan görecekleri eziyetleri görür gibiyim. Allah cefakar Arapların başına onları acımadan musallat kılacaktır. Fırat kıyılarındaki şehirlerinde, karada ve denizde onları öldüreceklerdir. bu, onların yaptıklarının cezasıdır ve Rabbin, kullarına asla zulmetmez." (Gaybeti Numani)

Rivayetteki katı yürekli Şeysabani (Ebu Bekir El Bağdadi) ve siyah renkli bayrağıyla uzun sakallı siyah renkli askerleri.
"Allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini" kısmının analizine gelirsek Peygamber soyundan geldiğini iddia etmesi ve gerçekten öyle olmamasıdır. Ehli beytten biri asla Müslümanlar arasına fitne sokmaz. Geçenlerde Hz. Hüseyin taraftarlarını düşman ilan etmesi ve İsrail ablukası altındaki Hamas'ı uyarması soysuzluğunu göstermektedir.

"Basra’dan (Irak sınırları içerisinde) bir Adam ayaklanacaktır ve kendi genç taraftarlarıyla Şam’a doğru hareket edecektir", "Süfyani’nin çıkışından önce karşınıza Şeysabanı çıkacak, tıpkı yerden su çıkar gibi Küfe’den çıkacak" kısımlarının analizine gelirsek Kaynaklarda Ebubekir El Bağdadi, Irak'ta Samarra kentinde doğduğu yazılıdır. Rivayetlerde zikredilen Basra ve Küfe kentleri Irak sınırları içerisinde olup Samarra kentine yakındır. Irak'ta kurmuş olduğu ordu önce Şam tarafına (Suriye'ye) geçip ardından Irak'a geri dönmüştür.

"Onun askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak, elbiseleri siyahtır ve onlar, kara bayrakların adamıdırlar"  kısmı resimde gözüktüğü gibi askerleri uzun sakallı ve siyah bayraklı olduklarını işaret eder.

Kufe’ye gidecek" cümlesinde Musul ve Kerkük'e saldıran bu örgütün hedefi şuan Küfe yakınındaki Kerbala'dır. Bu rivayet yakında Küfe'nin işgalini haber veriyor.

"Beni Merdes (Irak) ile savaşacak"cümlesi Bağdat yönetimi ile yakında patlak verecek savaşının sinyalidir. Bilindiği gibi İsrail ve ABD destekli İŞID'e karşı savaşmaktan geri adım atan Bağdat'ın yakında Kerbela'ya saldıracak olan örgüte karşı savaşmaktan başka yolu gözükmemektedir. Bağdat'ın Kürt Petrolünü Türkiye'ye satılmasını önlemek için savaşmaktan geri adım atıp ortama yer açtığı IŞİD örgütü yakında bela olacaktır.

"Yemen’e gidecek" kısmı bize yakında IŞİD örgütünün Yemen'de faaliyet göstereceğine ışık tutuyor. Allahu alem.

"Fırat kıyılarındaki şehirlerinde, karada ve denizde onları öldüreceklerdir" cümlesi Suriye ve Irak'ta yapmış oldukları zulüm ve fitneyi gösterir.

Sonuç itibari ile, rivayetlerde zalim Süfyan'ın alameti olan Ebubekir El Bağdadi (Şeysabani) ortaya çıkmıştır. Yakında büyük fitneye vesile olacak bu örgütün Türkiye'yi Suriye ve Irak topraklarına hücum etmesini sağlayacaktır. Hadislerdeki Siyah Bayraklıların hedefi olan Kudüs aksine Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren IŞİD örgütü İsrail ve Amerika çıkarlarına paralel hareket etmektedir. Bu örgütün tabanındaki saf ve habersiz Mücahit kardeşlerimizin örgütün politikalarını sorgulamaları gerekir. Hadislerdeki Gerçek Siyah Bayraklıların elbiseleri beyaz ve sarıkları siyahtır.

Allah savaş alanındaki Müslüman kardeşlerimize merhametini arttırsın. En doğrusunu Allah bilir.

Suriye'de hiç bir grubun yanında değiliz. Bilinçli bir Müslüman veya örgüt fitneden uzak durur. Aşağıdaki iki Ehli sünnet hadisi bize ışık tutar.

Fitne zamanı evlerinizden ayrılmayın! Oklarınızı kırın, yaylarınızı kesin! Adem aleyhisselamın oğlu Habil gibi olun! (Ebu Davud, Tirmizi)
Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın! (Ebu Davud)
 

Kaynak http://www.gaybihadisler.com/2014/06/isid-lideri-ebubekir-el-bagdadi.html