Irak ve Şam Hakkında Hadis etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Irak ve Şam Hakkında Hadis etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Ekim 2015 Cuma

Irak ve Şam Hakkında Hadis-i Şerifler

Irak ve Şam Hakkında Hadis-i Şerifler
Hazreti Peygamberin hadis-i şeriflerinde Şam diyarı ve Şam'ı bekleyen olaylar

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri’nin hazırladığı Ramuz el-Ehadis isimli hadis mecmuasından alınan, Şam (Suriye) ile ilgili hadisi şerifler:

313/6- Ne mutlu Şam'a. Zira Allah-u Zülcelal Hazretlerinin melekleri Şam üzerine Kanatlarını germiş bulunur. Ravi: Hz Zeyd İbn-i Sabit (R.A.)

66/7- Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teala Şam cihetinden "Mevali" kabilesinden bir gurubu gönderir ki onlar Arab'ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır. Allah, onlar sebebiyle bu dini kuvvetlendirir. Ravi: Hz. Ebu Hüreyre (R.A.)

351/8- İnsanlar için üç temerküz noktası vardır: Antakya Amik'inde olan Melhame-i Kübra’da toplanma merkezi Şam olur. Deccal vakasında merkezleri Kudüs, Ye'cüc hadisesinde Tur-u Sina. Ravi: Hz. Hüseyin (R.A.)

298/4- Size dünya feth olunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası Melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir. Onun karargahı da "Guta" denilen yer olacaktır. Ravi: Sahabelerin bazılarından.

322/10- Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde "Guta" denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır. Ravi: Hz. Ebud Derda (R.A.)

65/6- Şam ehli helak olduğunda, ümmetimde hayır kalmaz. Bununla beraber Deccal ile savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin "hak üzere" galip olması devam edecektir. Ravi: Hz. Muaviye İbn-i Kurre (R.A.)

489/8- Allah (cc) bu ümmeti yarım günden öteye geri bırakmaz, Şam bir adamın ve Ehl-i Beytinin sofrasını görmedikçe. Şam o adamın sofrasını gördüğünde Konstantiniyye feth olunur. Ravi: Hz. Ebu Salebe (R.A.)

297/7- Yakında Hadramut'tan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.

Dediler ki: "Ya Resulullah, bize ne emredersin?"

Buyurdu ki: "Siz Şam'a gitmeye bakın. Ravi: Hz. İbn-i Ömer (R.A.)

187/8- Ebdallar Şam ehlindendir. Onların sayesinde yardım görülür. Ve onlar sayesinde rızıklanılır. Ravi: Hz. Avf İbn-i Malik (R.A.)

154/7- Şam ehli Allah'ın yeryüzündeki kamçısıdır. Kullarından dilediğinden onlar vasıtası ile intikam alır. Onların münafıklarının, mü'minler üzerine galib gelmelerinin imkanları yoktur. Onlar ancak hem, gayz, gam ve hüzün içinde ölürler. Ravi: Hz. Hüseyin İbn-i Fatik (R.A.)