Ramazan Ayındaki Nida etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ramazan Ayındaki Nida etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Temmuz 2015 Salı

Hz Mehdi Zuhuru Ramazan Ayındaki (Nida Ses 10.07.2015) Yaklaşıyor

EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR

EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

Asım b. Amr Beceli’den :  gökten bir ses gelecek; onu ne deli inkar edecek ve ne de delil olmaktan O alıkonulacak…
(İbni Ebi Şeybe)

Ali (KVK) den  Gökten biri,Hak, Muhammed’in neslindendir! diye çağırırsa, ağzında Mehdinin zuhur ettiği olayı dolaşacaktır, kalpleri, onun sevgisiyle dolup taşacak ve ondan başka bir şeyden bahs etmeyeceklerdir…
(Ebu Nuaym.)

Said b. El- Musayyebden :Çocuk oyuncağı gibi bitmeyen fitneler olacak nihayet, üç kere gözününüzü açın, Emir falandır işte Emir ! diye nida edilecektir.
(Ebu Nuaym )

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (saa) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

Yine ondan rivayet edilmiştir: Eğer bu ses, Ramazan da Cuma gecesinde duyulursa, dinleyin ve itaat edin! Gündüzün sonunda (yani akşamleyin ) duyulursa bilin ki O Şeytan sesidir:
Falan kimse mazlum olrak öldürülmüştür diyerek insanları şüpheye düşürmek isteyecektir.. Onun için birincisini yani Ramazandakini duyarsanız sakın şüpheye düşmeyin; O, Cebrail’in (as)’ın sesidir..

Alameti de şudur: O, hem Mehdi’nin hemde babasının adıyla çağrılacaktır..>>
(Ebu Nuaym)

Allah’ın Resulullah (saa) şöyle buyurmuşlardır:
Muharrem ayında Gökten bir ses gelecek: Falan kişi, Allah’ın seçtiğidir.. Onu dinleyin ve ona uyun ! Ağzından müthiş naralar dökülecektir
(Nuaym)

Akdud- Durer de der ki: Bu ses, Bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim de kendi dilinden duyacaktır..
Hakem b. Nafiden: İnsanlar Mina ve Araf’ta toplandıkları zaman, kabileler birbirine girdikten sonra, şöyle bir ses duyacak: <<Dikkat edin; Emiriniz falandır! Bu sesi dikkat edin, O doğru söylemiştir! diye başka bir ses takip edecektir…

KIYAMET ALAMETLERİ, Mütercim: Naim Erdoğan, s:200-201, PMUK YAYINCILIK

ŞİA KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

abdullah bin sinan der ki:
İmam caferi sadık aleyhisselam'ın huzurunda iken hamdan'dan gelen bir adamın ona şöyle dediğini duydum

doğrusu şii olmayanlar bizimle alay edip bize diyorlar ki: "sizler gökten bir münadinin bu emrin sahipinin adını nida edeceğini zannediyorsunuz!" duvara sırtını vermiş olan İmam gazaplanarak doğruldu ve şöyle buyurdu

bu sözü benden rivayet etmeyip babamdan nakletmenizin size bir vebali ve sakıncası yoktur. Şehadet ederim ki ben babamdan duydum ki şöyle buyurdu

allaha andolsun ki bu allah azze ve celle'nin kitabında açıkça şöyle geçer:
"eğer istersek gökten bir ayet indiririz de hepsinin boynu onun için eğilir."
( mübarek "Şuara" suresi 3 ayeti şerife.) o gün yeryüzünde olan herkesin boynu onun karşısında eğilir ve zelil olur. yeryüzünde olanlar gökten gelen şu sesi duyduklarında ona iman edecekler.

"biliniz ki hakk ali bin ebi talib ve onun taraftarlarındadır."

sonra buyurdu ki: ertesi gün İblis havaya yükselecek öyle ki halkın gözünden uzaklaşınca şöyle nida edecek:

"biliniz ki hakk osman bin affan ve onun taraftarlarındadır. doğrusu o, mazlumca öldürüldü. onun kanının intikamını alın."

İşte allah, sabit söze iman edenleri hakkın üzerinde sabit kılacaktır. ve hakk, birinci nidadır. kalplerinde hastalık olanlar ise şüphelenecektir. allaha andolsunki hastalık, bize düşmanlıktır. onlar o sesi duyduklarında bizden uzaklaşacaklar ve bize sövecekler ve diyecekler ki: birinci münadi, bu ehli beyt'in ahirlerinden bir sihirdir.
sonra İmam caferi sadık aleyhisselam, allah azze ve celle'nin şu sözünü tilavet etti:
"bir ayet gördüklerinde onu kabullenmeyip derler ki: bu, süregelen bir sihirdir."
( mübarek "kamer" suresi 2 ayeti şerife. )
aynı hadis muhammed bin mufazzal bin İbrahim vasıtası ile de naklolunmuştur.
GAYBETİ NUMANİ

23 Ramazan 1434 (2013) Çarşamba
23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma

18 Haziran 2015 Perşembe

Hz.Mehdi Zuhur Alameti Ramazan Ayındaki Nida (Ses) Bu Yıl Olabilirmi?


En Doğrusunu Allah Celle Celâluhû Bilir

Rivayetlerde belirtilen gökyüzünden gelen birinci dehşet verici ses, Cebrail (a.s) ait olacağı ve gelecek olan
Hz.Mehdi'ye tabi olmamızı emredecektir.

Yeryüzünden gelen ikinci ses şeytana ait olacaktır."Biliniz ki hak Osman bin Affan ve onun taraftarlarındadır. Doğrusu o, mazlumca öldürüldü" diye seslenecektir.

Bu ses aşağıdaki rivayetlere göre Ramazan ayının 23.gecesi olan Cuma gününde vuku bulacaktır. 2015 yılı bu konuda isabetli bir yıldır (En doğrusunu Allah (c.c) bilir).

23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:“ Gökten nida (ses) gelecek olan yıldan önce Recep ayında bir alamet vardır. Arzettim ki: o alamet nedir? Buyurdu ki: Aydan bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek.(Gaybet-i Numani)


Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses, Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır. Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır. O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesedir. (İmam Suyuti)24 Ağustos 2014 Pazar

Hz.Mehdi A.s Müjdesi Ramazan Ayındaki Nida Hakkında

Hz.Mehdi'nin zuhuru öncesinde Ramazan ayında gökyüzünden gelen ve dehşet veren bir ses olacaktır. Kimi yorumcular bu sesin telekomikasyon yolu ile ileteceği yöndedir.

Ancak gelen rivayetlerde sesin dehşet vereceği ve şiddetli korku salacağından teknolojiyi aşacaktır.Rivayetlerdeki Ramazandaki bu korkunç ses, Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi (Şu anki Suriye'deki Karışıklık) ve Horasandan çıkacak olan siyah bayraklardan sonra olacaktır.

O gün iki tane ses duyulacaktır. Rivayetlerde belirtilen gökyüzünden gelen birinci dehşet verici ses, Cebrail (a.s) ait olacağı ve gelecek olan Hz.Mehdi'ye tabi olmamızı emredecektir. Yeryüzünden gelen ikinci ses şeytana ait olacaktır."filanca mazlum olarak öldürüldü" diye seslenecektir.

Bu sesin Hz.Mehdi'nin  yaşadığı bu dönemde ne zaman olacağı konusunda 2 kanıtımız vardır.
1-Gaybeti Numani kaynaklı rivayette; bu ses, Ramazan ayının 23.gecesi olan Cuma gecesinde vuku bulacaktır. 2015 ve 2022 yılları bu konu hakkında miladi takvime göre dikkate değer yıllar gözükse de Hicri takvime göre Cuma gecesi, Perşembe gecesidir.

2-Suyuti kaynaklı hadiste; صوت من السماء Gökyüzündeki ses kısmı büyük ebced hesabına göre şeddeli olarak Hicri 1439 ( Miladi 2017-2018) yıllarına işaret eder.
Perşembe gecesine işaret eden 2018 yılı isabetli gözükmektedir.(En doğrusunu Allah (c.c) bilir).

23 Ramazan 1434 (2013) Çarşamba
23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma

O zaman İmam Caferi Sadık'a göre dehşetli sesten önceki yıl olan 2017 yılındaki Recep ayında (Mart-Nisan 2017) ayda bir yüz ve açık bir el görünecektir. Said Nursi'ye göre ayda cin sultanlığı vardır. Acaba görünecek yüz cinlerin eseri olabilir mi? Detaylı olarak rivayetler aşağıda verilmiştir

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:“ Gökten nida (ses) gelecek olan yıldan önce Recep ayında bir alamet vardır. Arzettim ki: o alamet nedir? Buyurdu ki: Aydan bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek.(Gaybet-i Numani)

İmam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Nida (Ses) sadece Ramazan ayında vuku bulacaktır. Çünkü ramazan Allah’ın ayıdır. O aydaki nida, Cebrail aleyhisselam’ın bu halka olan nidasıdır. Sonra şöyle devam etti: O, gökten kaim aleyhisselam’ın ismini nida edecek, doğuda ve batıda olanlar onu duyacaklar. Uyuyan herkes uyanacak, ayakta olan herkes oturacak. Oturan her kes de sesin dehşetinden dolayı iki ayağı üstünde doğrulacak.Bu sesi muteber bilip ona icabet edenlere Allah merhametini ihsan etsin.

Bu birinci ses ruh-ul emin, Cebrail’in sesidir.Sonra buyurdu ki:Bu ses Ramazan ayının yirmi üçünün gecesi Cuma günü vuku bulacaktır. Bunda asla tereddüt etmeyin. Onu duyun ve ona itaat edin. O günün sonunda ise melun İblis’in sesi olacaktır. Nida edecek ki “filanca mazlum olarak öldürüldü”.

Böylece halkı şüpheye ve fitneye itecek. O gün bir çokları tereddüt ve hayrete düşecek, ateşte yanmayı hakedecektir. Ramazan ayında ilk sesi işittiğinizde onda tereddüt etmeyin. O Cebrail’in sesidir. Belirtisi de şudur ki o Kaim (Hz.Mehdi) aleyhisselam’ın ve babasının adını nida edecektir. Öyle ki genç kız zifaftan dışarı çıkacak ve babası ile kardeşini hz. mehdi’ye yardım etmeleri için teşvik edecektir.

Ve şöyle buyurdu: Kaim (Hz.Mehdi) aleyhisselam’ın zuhurundan önce bu iki ses mutlaka gerçekleşecek; Gökten gelen ses Cebrail’in sesidir. (Bu emrin sahibinin ve babasının adını söyleyecek.) İkinci ses ise yerden gelecek ve o, lanetli İblis’in sesidir. Filancanın adını getirecek ve o mazlumca öldürüldü diyecek. Bununla fitne çıkarmak isteyecek. Birinci sese uyun ve sakın ikinci sese aldanmayın.(Gaybet-i Numani)

        Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses, Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır. Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır. O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesedir. (İmam Suyuti)


Kaynak:http://www.gaybihadisler.com/2013/10/ramazan-ayndaki-nida-ses_8.html